Gå til hovedindhold Bibliotekernes Sprogspor

Forside »

Kompetenceudvikling

Som en del af Bibliotekernes Sprogspor udbyder Centralbibliotekerne fælles kompetenceudvikling, der skal understøtte sprogarbejdet og den lokale implementering af Sprogsporet.

Emner for kompetenceudviklingen er børns sproglige udvikling, sprogstrategier, før-skriftlige kompetencer, multimodalitet og tværprofessionelt samarbejde.

Bibliotekerne beskæftiger sig allerede i dag med disse områder, men formålet med kompetenceforløbet er at gøre det faglige niveau mere ensartet og formalisere erfaringer til reelle kompetencer. Hermed opnår vi samtidig et fælles fagsprog og skærper den fælles forståelse og retning.

Kompetenceforløbet består af 3 dage, hvoraf de to foregår hos VIA Aarhus med undervisning fra ekstern lektor. Dag 3 er med interne undervisere og her præsenteres bl.a. nye koncepter under Sprogsporet.

Herudover inviteres Sprogsporskommunerne til en årlig, regional netværksdag med inspiration og introduktioner til nye tiltag. 

Alle tilbud udbydes via Centralbibliotek.dk - se under temasporet Glæden ved Sprog, Litteratur og Læsning.

Indhold fra tidligere kompetenceforløb

Litteratur

Små børns sprog og læsning Sprogstimulering Sprog i samspil Barnets sprogtilegnelse og pædagogisk praksis

Støtte til sprogudvikling i dagtilbud Lad sproget vise vej til læse- og skriveudvikling Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis

 

Se også Andy Højholdt gennemgå forskellige afsnit fra sin bog om tværprofessionelt samarbejde i videoerne her:

 

Besøg læsesporet.dk

Ugens ord er Spise

Nu
Snak om det, I har spist til morgenmad. Hvad skal I spise til aftensmad?

Senere
Lav en smagekonkurrence. Den ene lukker øjnene og skal gætte, hvad den anden har puttet på skeen ved at smage på det.

Gode oplevelser bidrager til, at barnet husker ord bedre
Lad dit barn hjælpe til i køkkenet, og sæt ord på, hvad I laver, hvilke ingredienser I bruger, og hvordan maden smager.