Ved at bruge sprogsporet.dk accepterer du vores behandling af personoplysninger og cookies. OK
Gå til hovedindhold Bibliotekernes Sprogspor

Forside »

Multimodalitet i børnebiblioteket

Modaliteter, sprog og læsning

I barnets første levetid klarer det sig uden at kunne forstå ordlyden i de voksnes kommunikation og uden selv at kunne udtrykke sig verbalt. Alligevel tolker barnet forældre og omverden, ligesom vi tolker barnet. Sproget overtager efterhånden en stor del af denne nonverbale kommunikation. Men det giver god mening at bevare og udvikle barnets forskellige udtryksmåder og evne til at tolke på lyd, mimik, billeder m.m.

Dels understøtter disse udtryksmåder udviklingen af et verbalsprog. Vi kender det fra læsning af billedbøger, som vi de senere år også er begyndt at kombinere med konkreter og interaktion i dialogisk læsning. Dels vil den refleksive proces med at omdanne indtryk til udtryk hjælpe barnet til at erfare verden og koble disse sansninger og erfaringer til verbalsproget.

[D]en digitale litteratur [er] tværæstetisk og inddrager elementer fra hele den digitale kultursfære: grafisk design, animation, lyd og billeder, film, spil, programmering samt algoritmer.
- Anita Hvonbech Pedersen

Med indførelsen af literacy-begrebet og Fælles Mål i folkeskolen, hvor den enkelte elev ikke alene skal kunne læse og fortolke, men også producere multimodale tekster, er barnets udtrykskompetencer kommet meget i fokus. Lotte Nyboe definerer modaliteter som betydningsbærende tegnsystemer – herunder lyd, tekst og billeder. Sammen med Drotner & Jørgensen opfordrer hun allerede i 2006 i rapporten Børnebiblioteket som læringsrum bibliotekerne til at understøtte brugernes multimodale kompetencer.

Derfor vil vi med Bibliotekernes Sprogspor forny og styrke vores praksis omkring sprogstimulerende indsatser, så ikke kun barnets verbalsproglige, men også multimodale tolknings- og udtrykskompetencer styrkes. Dermed vil det multimodale aspekt i vid udstrækning blive inddraget i anbefalinger til såvel fagfolk som forældre, ligesom digitale lege- og læreredskaber med forskellige udtryksmuligheder vil indgå i de materialesæt, som leveres til dagtilbuddene. Dette er samtidig med til at understøtte den digitale dannelse.

Bibliotekspersonalet vil desuden blive tilbudt kompetenceudvikling der demonstrerer, hvordan såvel den fysiske billedbog som digitale redskaber kan anvendes ikke alene til at fremme barnet verbalt, men også til at bibringe barnet æstetiske kompetencer, som er nødvendige i tilegnelsen af literacy – det nye udvidede læsebegreb.

Når vi arbejder med dialogisk læsning og før-skriftlige færdigheder med de yngste børn, så træner vi netop de multimodale kompetencer – især hvis vi husker at give plads til barnets eget udtryk.

Det gør vi bl.a. ved

  • at afkode billeder i bøger – komposition, stemning m.v.
  • at afkode stemmeføring, kropsholdning og ansigtsudtryk
  • at påpege brugen af skrifttyper og –størrelser (tænk fx på udråb eller en gyser-titel)
  • at lege med lyd og stemmer under og efter højtlæsning
  • at tegne fortællingen
  • at lege fortællingen
  • at genfortælle
  • at ”børneskrive”
  • at være opmærksomme på lyd i rum og sprog
  • at være opmærksomme på tekst og tegn i rummet

Se rapporten Børnebiblioteket som læringsrum her

Se Alineas BlivKlog-artikel Når bøger bevæger (sig) her

Se artiklen Hvad er digital litteratur? af Anita Hvonbech Pedersen her

Se interview med Kirsten Drotner her

Se Viborg Bibliotekernes StoryLab-projekt her

I begyndelsen var billedet Hul igennem - multimodale fortællinger i indskolingen Multimodalitet 1.-6. klasse Multimodalitet i skolen Diglit

Besøg læsesporet.dk

Ugens ord er Cirkus

Nu
Leg, at I er forskellige cirkusartister; klovne, ballerinaer og heste. Kan I bevæge jer som dem?

Senere
Find på cirkusnumre. Del billetter ud til publikum og stil stole op. Når cirkusforestillingen starter, præsenterer I publikum for numrene.

Nye oplevelser giver nye ord
Besøg steder, I ikke plejer at komme; for eksempel et cirkus. Snak om de ting, I ser, så dit barn får mulighed for at udvide sit ordforråd.