Gå til hovedindhold Bibliotekernes Sprogspor

Forside »

Nyhedsbrev Marts 2021

Forældre 0-3 årForældre 3-6 årDagtilbud 0-3 årDagtilbud 3-6 årBibliotekerAndre faggrupper

Lyd på litteraturen

Landet over udvikles hele tiden nye spændende tiltag på bibliotekerne. Et af de netop afsluttede projekter på børneområdet er det spændende initiativ Auditiv litteraturformidling for de 3 til 7-årige. Projektet drives af Aarhus kommunes Biblioteker med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Gennem de sidste to år har bibliotekspersonalet sammen med en række eksterne kompetencer arbejdet med at udvikle ny auditiv litteraturformidling, som kan motivere til læsning, give litterære oplevelser og udforske de fysiske rums potentialer i bibliotekerne.

Vi har bedt projektleder Rasmus Ott om at fortælle om projektet.

Hvorfor er lyd vigtig i litteraturen og litteraturformidlingen?

Lyd er på mange måder børns første møde med litteraturen i højtlæsningssituationer. Det er gennem lyd, børn får adgang til den skrevne litteratur - selvfølgelig med billeder som supplement i pege- og billedbøger.

Samtidig med dette ser vi i dag en børnekultur, der suser fremad med diverse digitale mediefortællinger, der ofte er meget visuelle. Og det er jo i og for sig godt, men samtidig har det skabt stor debat om skærmtid, forklarer Rasmus Ott.

Hvordan har I konkret arbejdet med den lydlige side af litteraturen?

I dette projekt har vi forsøgt at sammentænke den nye digitale børnekultur med den analoge højtlæsningstradition i koncepter og installationer, der kan foregå og giver mening på et bibliotek – og hvor skærmen helt eller delvist er tænkt ud, fortæller Rasmus Ott. Det er blevet til fire koncepter og en auditiv installation, der på hver sin måde arbejder med litteratur og litteraturformidling, hvor lyd og lytning er en drivende faktor.

På projektets hjemmeside auditivlitteraturformidling.org kan du læse mere om projektet. Du finder også her både inspiration samt de færdige koncepter, du kan afprøve på dit lokale bibliotek.

Skal vi spille lydbanko?

Blandt andet er Lydbanko oplagt til at arbejde med børns lydlige opmærksomhed. Som en del af projektet har Aarhus Bibliotekerne nemlig i tæt samarbejde med illustrator Cato Thau-Jensen skabt dette koncept, som kombinerer traditionel højtlæsning med symboler og lydeffekter. Elementerne er en historie til højtlæsning, en powerpoint med lydeffekter og bankoplader med illustrationer til historiens lyde.

Lydbanko kan afholdes for både familier og for institutioner, og du kan fremover også finde konceptet blandt de andre tilbud for biblioteker på sprogsporet.dk.

Gå til forsiden for at se indhold fra din egen kommune

Tidligere nyhedsbreve

Besøg læsesporet.dk

Ugens ord er Skrive

Nu
Opdag alle de steder, hvor der er ord og skrift; på vejskilte, på opslagstavlen og på tøj. Hvad står der?

Senere
Leg, at I er postbude, der skal aflevere breve. Skriv selv brevene. Lad dit barn ”legeskrive” navn og adresse.

Oplevelser med skrift før skolestart gør det lettere at lære at skrive
Involver dit barn i det, du skriver. Peg på ordene, og sig, hvad der står. Voksen: ”Se, her står der Jakob, og her står der Aarhus.”