Gå til hovedindhold Bibliotekernes Sprogspor

Forside »

Nyhedsbrev April 2021

Forældre 0-3 årForældre 3-6 årDagtilbud 0-3 årDagtilbud 3-6 årBibliotekerAndre faggrupper

Stærke nye kræfter i spil på Sprogsporet

Med den nye struktur for samarbejdet og overbygningen for de kommunale folkebiblioteker er fundamentet for Bibliotekernes Sprogspor blevet styrket.

Som de fleste af jer nok vil vide, overgik landets centralbiblioteker med årsskiftet til en ny rammeaftale med Slots- og Kulturstyrelsen. Rammeaftalen skal styrke samarbejdet mellem folkebibliotekerne og sektoren i det hele taget og fokuserer på tre kulturpolitiske temaspor:

  • Glæden ved sprog, litteratur og læsning
  • Kultur for alle
  • Borgeren i den digitale transformation

Bibliotekernes Sprogspor er med den nye aftale blevet en del af indsatsen under temasporet Glæden ved sprog, litteratur og læsning.

Dermed er der nu blevet nedsat en ny arbejdsgruppe bestående af børnefaglige profiler fra fire af landets i alt seks centralbiblioteker, som tilsammen udgør overbygningen for folkebibliotekerne.

De kolleger, som fremover vil have øremærket en stor del af deres timer til arbejdet med Sprogsporet, er:

Maria Jacobsen, Odense. Maria har en kandidatuddannelse i pædagogik, og har arbejdet med børn i alle aldre som pædagog. En praktik i 2019 førte til en ansættelse som børne- og ungebibliotekar på centralbiblioteket i Odense. Her har Maria blandt andet deltaget i projektet ’Børnefamilie i en digital tid - vaner, trivsel og samvær’.

Karen Agergaard, Roskilde. Karen er oprindelig uddannet ergoterapeut. Siden blev hun uddannet børnebibliotekar på Danmarks Biblioteksskole og har i 18 år arbejdet dedikeret med børneområdet. Siden 2018 på centralbiblioteket i Roskilde, som bl.a. koordinator for tilbud til de 0-6-årige og deres voksne.

Line Buur Skovgaard, Herning. Line har arbejdet som læringsmedarbejder og børnekulturformidler på biblioteker gennem fem år og er uddannet fra Aarhus Universitet med en kandidat i it-didaktisk design, der arbejder med de pædagogiske og læringsmæssige potentialer i medier og digitale redskaber.

Camilla Kvist Jepsen, Aalborg. Efter 13 år som lærer i folkeskolen tog Camilla en kandidatuddannelse i filosofi med speciale i læring og dannelse. Siden 2017 har Camilla været ansat på centralbiblioteket i Aalborg med ansvar for blandt andet konceptet Sprogstart 1-3 og 3-6 under Sprogsporet.

Programkoordinator for Sprogsporet er fortsat Rikke Østergaard, Herning, som overtog ledelsen efter Morten Kjær i 2018. Rikke er mangeårig børnekulturformidler og uddannet børnebibliotekar på Danmarks Biblioteksskole med efteruddannelse som kunst- og kulturformidler og sprogvejleder.

Gruppen er optaget af at give alle børn lige muligheder for deltagelse i fællesskabet ved at få bibliotekernes indsatser spredt ud i hele landet og glæder sig til i samarbejde med folkebibliotekerne at skabe nye, spændende initiativer omkring børn og sprog – lige til at dele.

Vi glæder os til at møde jer rundt omkring i landet. Tag endelig fat i os, hvis I har en god idé til bibliotekernes understøttelse af børns sproglige udvikling.

Læs mere om den nye rammeaftale her.

Læs mere om temasporet her.

Gå til forsiden for at se indhold fra din egen kommune

Tidligere nyhedsbreve

Besøg læsesporet.dk

Ugens ord er Støvler

Nu
Sammenlign jeres støvler. Ligner støvlerne hinanden? Hvad er forskellen?

Senere
Lav dukketeater med forskellige slags fodtøj, for eksempel med en gummistøvle og en sandal. Giv skoene stemmer. Fortæl, hvor de gik hen.

Der er også sprog i støvler
Sæt ord på, når du hjælper dit barn med at tage tøj og sko på. Voksen: ”Så får du lige vinterstøvlerne på og til sidst huen.”