Gå til hovedindhold Bibliotekernes Sprogspor

Forside »

Nyhedsbrev April 2021

Forældre 0-3 årForældre 3-6 årDagtilbud 0-3 årDagtilbud 3-6 årBibliotekerAndre faggrupper

Stærke nye kræfter i spil på Sprogsporet

Med en ny struktur for samarbejdet og overbygningen for de kommunale folkebiblioteker er fundamentet for Bibliotekernes Sprogspor blevet styrket.

Med årsskiftet overgik landets centralbiblioteker til en ny rammeaftale med Slots- og Kulturstyrelsen. Rammeaftalen skal styrke samarbejdet mellem folkebibliotekerne og sektoren i det hele taget og fokuserer på tre kulturpolitiske temaspor:

  • Glæden ved sprog, litteratur og læsning
  • Kultur for alle
  • Borgeren i den digitale transformation

Bibliotekernes Sprogspor er med den nye aftale blevet en del af indsatsen under temasporet Glæden ved sprog, litteratur og læsning.

Dermed er der nu blevet nedsat en ny arbejdsgruppe bestående af børnefaglige profiler fra fire af landets i alt seks centralbiblioteker, som tilsammen udgør overbygningen for folkebibliotekerne.

De nye medarbejdere på Sprogsporet er:

Maria Jacobsen, Odense. Maria har en kandidatuddannelse i pædagogik, og har arbejdet med børn i alle aldre som pædagog. En praktik i 2019 førte til en ansættelse som børne- og ungebibliotekar på centralbiblioteket i Odense. Her har Maria blandt andet deltaget i projektet ’Børnefamilie i en digital tid - vaner, trivsel og samvær’.

Karen Agergaard, Roskilde. Karen er oprindelig uddannet ergoterapeut. Siden blev hun uddannet børnebibliotekar på Danmarks Biblioteksskole og har i 18 år arbejdet dedikeret med børneområdet. Siden 2018 på centralbiblioteket i Roskilde, som bl.a. koordinator for tilbud til de 0-6-årige og deres voksne.

Line Buur Skovgaard, Herning. Line har arbejdet som læringsmedarbejder og børnekulturformidler på biblioteker gennem fem år og er uddannet fra Aarhus Universitet med en kandidat i it-didaktisk design, der arbejder med de pædagogiske og læringsmæssige potentialer i medier og digitale redskaber.

Camilla Kvist Jepsen, Aalborg. Efter 13 år som lærer i folkeskolen tog Camilla en kandidatuddannelse i filosofi med speciale i læring og dannelse. Siden 2017 har Camilla været ansat på centralbiblioteket i Aalborg med ansvar for blandt andet konceptet Sprogstart 1-3 og 3-6 under Sprogsporet.

Programkoordinator for Sprogsporet er fortsat Rikke Østergaard, Herning, som overtog ledelsen efter Morten Kjær i 2018. Rikke er mangeårig børnekulturformidler og uddannet børnebibliotekar på Danmarks Biblioteksskole med efteruddannelse som kunst- og kulturformidler og sprogvejleder.

Gruppen er optaget af at give alle børn lige muligheder for deltagelse i fællesskabet ved at få bibliotekernes indsatser spredt ud i hele landet og glæder sig til i samarbejde med folkebibliotekerne at skabe nye, spændende initiativer omkring børn og sprog – lige til at dele.

Læs mere om den nye rammeaftale her.

Læs mere om temasporet her.

Gå til forsiden for at se indhold fra din egen kommune

Tidligere nyhedsbreve

Besøg læsesporet.dk

Ugens ord er Skrive

Nu
Opdag alle de steder, hvor der er ord og skrift; på vejskilte, på opslagstavlen og på tøj. Hvad står der?

Senere
Leg, at I er postbude, der skal aflevere breve. Skriv selv brevene. Lad dit barn ”legeskrive” navn og adresse.

Oplevelser med skrift før skolestart gør det lettere at lære at skrive
Involver dit barn i det, du skriver. Peg på ordene, og sig, hvad der står. Voksen: ”Se, her står der Jakob, og her står der Aarhus.”