Gå til hovedindhold Bibliotekernes Sprogspor

Forside »

Nyhedsbrev August 2021

Forældre 0-3 årForældre 3-6 årDagtilbud 0-3 årDagtilbud 3-6 årBibliotekerAndre faggrupper

Ord til mor – sprog med de allermindste i biblioteket

Umiddelbart før sommerferien inviterede Blågårdens Bibliotek til afsluttende seminar på projektet Ord til mor. Et flerstrenget og spændende projekt målrettet de yngste børn i flersprogede familier. Bibliotekar Dorte Rugtved, medlem af projektets styregruppe, fortæller her om projektet.

Er det for sent at begynde at tale med sit barn, når det kan svare? spørger Dorte Rugtved og svarer selv: Ja! Er et tidligt og stort ordforråd en gevinst for barnet? Også her er svaret et rungende ja.

Disse faktorer med fokus på den gode tilknytning og styrkelse af sproget i flersprogede familier, satte Blågårdens Bibliotek og Dansekapellet i KBH, NV, sammen med Osram Huset sig for at undersøge nærmere, hvilket der kom et treårigt projekt ud af med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Baggrund for projektet

På seminaret i juni var blandt andre professor Dorthe Bleses oplægsholder. Bleses har med sin forskning hos bl.a. Trygfondens Børneforskningscenter vist, at et tidligt stort ordforråd er fundamentet for senere læring, og at forskelle i sprogtilegnelsen kun øges med tiden. Groft sagt: hvis børn ikke sprogstimuleres tilstrækkeligt som små, bliver det svært at komme igennem en ungdomsuddannelse. Ved skolestart er ca. 15 % af de danske skolebørn 2 år bagud i forhold til de velstimulerede kammerater. Dvs. at jo mere sprog barnet kan som lille, jo større er chancerne for at erhverve sig mere sprog og klare sig bedre i nationale tests og senere uddannelse.

Det var hårde fakta at tage ind, fortæller Dorte Rugtved.  For hvordan vender vi situationen for de familier, som ikke er i vane med at sprogstimulere? Sammen med Marie Blædel, kulturmedarbejder og fhv. medarbejder fra Dansekapellet, satte hun sig for at udvikle et projekt om sprogstimulering.

Sammen med lærer og grafisk facilitator, Sofie Bay, og bachelor i psykomotorik og koreograf, Lisbet Kokholm Nør, der er tilknyttet Dansekapellet, gik projektmedarbejdere sammen i tænkeboks, og et projekt til understøttelse af de såkaldte udsatte familier blev udviklet. Det fælles mantra var: sprog skal ind fra starten. På en let tilgængelig måde, hvor alle kan være med og med en sansemotorisk tilgang.

Bay og Nør udviklede et meget flot undervisningsmateriale til motorik og sanseleg med øvelser for mor og barn, der sammen med en bevægelsesformidler øves gennem 8-12 ugers forløb i bibliotek eller kulturhus. Men hvad med fædrene? Far er som sådan ikke inkluderet, fordi materialet er tiltænkt mødre på barsel med børn fra 4 mdr. op til 1 år. Det er mors stemme barnet af naturlige årsager genkender, når det kommer til verden, og det er også kvindestemmer generelt, barnet orienterer sig efter som lille baby, forklarer Dorte Rugtved.

Erfaringer fra projektet

Virker det så? Ja, adspurgt fortæller kvinderne i projektet, at det er godt at kunne sætte ord på, hvad man gør med baby. At der er virkemidler, konkreter og lege, der ser ud til at interessere og stimulere deres børn. At gruppens fælles samtale i sessionerne betyder noget for erfaringsramme og den videre stimulering, når barslen er ovre, forklarer Rugtved.

Er biblioteket så det naturlige sted at arbejde med sprog og den første læsning? Ja, siger Rugtved. Pegebøger med billeder af børns ansigter bruges fx til spejling og at tale om følelser. De første rigtige historier, kan barnet godt nok ikke følge med i, men det kan følge mors stemme og billeder i bogen. Pointen er, at den tidlige læsning implementeres fra start, og læsningen i familien fortsættes - med mor som rollemodel, skønt far selvfølgelig gerne må være med her, fortæller Rugtved videre med henvisning til Læsevaneundersøgelsen.

Hvad har udfordret i projektet? Vi har været afhængigt af gode samarbejdspartnere som boligsociale indsatser og sundhedsplejersker til rekruttering, så det kan varmt anbefales at inddrage netværket i lokalområdet til denne opgave, der slet ikke er let, fortæller Rugtved. Mund til mund-metoden virker hensigtsmæssigt for nogle grupper, andre er gode til at orientere sig på digitale platformene, så bibliotekerne skal være gode til at udbrede budskabet til målgruppen.

Fremtiden med Ord til mor

Evaluator Lisbet Vestergaard vurderede afsluttende på seminaret i juni, at der er store potentialer i at udbrede Ord til Mor til flere kommuner, fordi det er en af de eneste indsatser, der starter så tidligt og sætter så stort et fokus på at tage afsæt i mødrenes egne ressourcer.

Styregruppen bag Ord til mor, som udover Dorte Rugtved også tæller Marie Blædel og Anne Therese Sønderstrup, håber derfor, at projektet kan forankres og udbredes til hele landet, hvor der måtte være interesse. Projektmedarbejderne stiller derfor gerne op på (teams)møder og fortæller om projektet, ligesom undervisningsmaterialet kan rekvireres så længe lager haves.

Hold også øje med sprogsporet.dk, hvor der kommer mere om projektet.

Dorte Rugtved kan kontaktes på mail: dorugt@kk.dk

Gå til forsiden for at se indhold fra din egen kommune

Tidligere nyhedsbreve

Besøg læsesporet.dk

Ugens ord er Spise

Nu
Snak om det, I har spist til morgenmad. Hvad skal I spise til aftensmad?

Senere
Lav en smagekonkurrence. Den ene lukker øjnene og skal gætte, hvad den anden har puttet på skeen ved at smage på det.

Gode oplevelser bidrager til, at barnet husker ord bedre
Lad dit barn hjælpe til i køkkenet, og sæt ord på, hvad I laver, hvilke ingredienser I bruger, og hvordan maden smager.