Gå til hovedindhold Bibliotekernes Sprogspor

Forside »

Nyhedsbrev Marts 2022

Forældre 0-3 årForældre 3-6 årDagtilbud 0-3 årDagtilbud 3-6 årBibliotekerAndre faggrupper

Sprogsporets kompetencedage

Bibliotekernes Sprogspor baserer sig på tre K’er: Kommunikation, Koncepter og Kompetenceudvikling. Som en fast del af kompetenceudviklingen inviteres hvert år til to dage hos VIA Aarhus med undervisning af lektor Torkil Østerbye. Her gives en helt grundlæggende indføring i barnets sprogudvikling og forskellige sprogstrategier, samt elementer i den tidlige læseforståelse. Hertil kommer en dag med interne oplægsholdere.

Før vinterferien var omkring 25 biblioteksansatte fra hele landet samlet til årets kompetencedage i Aarhus og Vejle. Stine Gjørtler Oddershede, børnekulturformidler ved Viborg Bibliotekerne, deltog og fortæller her om sin oplevelse af forløbet:

”Jeg var så heldig at deltage i Sprogsporets kompetencedage, og hvor var det bare berigende at være en del af et større fællesskab med samme fokus, nemlig små børns sprogtilegnelse. For mig var det nogle lærerige dage, hvor jeg fik en overordnet men samtidig dybdegående forståelse for de kompleksiteter, der kan være på spil, når det lille barn skal tilegne sig et sprog. De første dage var med udgangspunkt i teori, hvor flere forskellige strategier blev præsenteret, og der var rigtig mange brugbare perspektiver, som jeg vil indtænke, når jeg fremadrettet laver læringsforløb for de 0-6 -årige. Her vil jeg fremhæve de forskelligartede roller og samtaletyper, der kan indtages og være på spil i det kommunikative samspil alt efter, hvilket barn man står over for.”

Fagsprog

Bibliotekerne har i mange år beskæftiget sig med sprogstimulering, men formålet med kompetenceforløbet er at gøre det faglige niveau mere ensartet og formalisere erfaringer til reelle kompetencer. Hermed opnår vi samtidig et fagsprog og skærper den fælles forståelse og retning. Ønsket er naturligvis også at fremme samarbejdet og den tværfaglige kommunikation ude i kommunerne. Derfor anvendes der også undervisningsmaterialer, som er kendt af blandt andre pædagogerne.

I forlængelse af dagene hos VIA holdes som sagt en tredje dag, den såkaldte ’konceptdag’, hvor interne medarbejdere præsenterer koncepter, hjemmeside og andet indhold i Bibliotekernes Sprogspor for at støtte den lokale implementering.

Stine Gjørtler Oddershede fortæller videre: Det var en fornøjelse at tilbringe disse dage sammen med kollegaer på tværs af landet og sammen idégenerere til ny inspiration til fremtidige tiltag om sprogstimulering for de mindste. Endvidere var det spændende at høre om Sprogsporets forskellige koncepter og hvordan disse implementeres på forskellig vis i kommunerne.

Tværfaglighed

Forløbet er målrettet det bibliotekspersonale, som håndterer opgaven i de 71 Sprogsporskommuner. Men personale fra andre biblioteker er velkomne. Sprogsporskommuner kan vælge også at tilmelde lokale samarbejdspartnere, dog mod fuld betaling. Erfaringen er, at fælles kompetencedage styrker samarbejdet mellem de af kommunens faggrupper, som beskæftiger sig med børn og sprog - hvad enten det er talehørelærere, sundhedsplejersker, musiklærere eller andet fagligt personale.

Kompetencedagene udbydes løbende via centralbibliotek.dk. Se også sprogsporet.dk/kompetenceudvikling

Gå til forsiden for at se indhold fra din egen kommune

Tidligere nyhedsbreve

Besøg læsesporet.dk

Ugens ord er Krop

Nu
Snak om de dele, din krop består af. Hvad bruger vi øjnene, maven og fødderne til?

Senere
Tegn omridset af jeres kroppe eller dele af den. Skriv, hvad de forskellige kropsdele hedder.

Sæt ord på de ting, I gør i hverdagen
Voksen: ”Kom, nu skal du i bad. Først vasker vi din ryg, så dine skuldre, arme, hænder og så benene.”