Gå til hovedindhold Bibliotekernes Sprogspor

Forside »

Nyhedsbrev Juni 2022

Forældre 0-3 årForældre 3-6 årDagtilbud 0-3 årDagtilbud 3-6 årBibliotekerAndre faggrupper

VIAs Sprogpædagogik i hverdagen

I maj var VIA University College Aarhus endnu en gang vært for den årlige konference Sprogpædagogik i Hverdagen. I år med overskriften Sprog i Praksis. Den norske lektor Rune Storli slog temaet an med et oplæg om det lille barns kropslige kommunikation og udvikling i tumlelege. Storli startede med at slå fast, at han ikke er sprogforsker, men at det først og fremmest er den kropslige kommunikation, han beskæftiger sig med. Ikke desto mindre leverede Storli et yderst relevant og veloplagt oplæg om, hvordan sansning og bevægelse hænger sammen med følelser og tænkning. Det er måske ikke så overraskende i dag, at leg er med til at modne hjernen ved at knytte flere neurale forbindelser og dermed give mere kompleks informationsbearbejdning. Men det er alligevel tankevækkende, hvor meget kommunikativ udvikling der udfolder sig i børns egne, frie leg; og hvordan stillesiddende aktiviteter for nogle børn – ikke mindst drengene – kan få større effekt ved at det taktile og kinæstetiske tænkes ind. Enten i form af berøring, konkreter eller bevægelser.

Her var det lektorerne Lone Wiegaard og Helle Blunk Brandt, som tog over. Og vi ved det jo godt – man kan ikke bare sidde stille og lære sprog. Barnet lærer abstrakte begreber ved hjælp af sanserne, ved at kommunikere og gennem kropslige erfaringer opnå erkendelser af omverdenen. Sproget giver en forståelse af det, der foregår i os selv og i andre – og dermed kan billedbogen også bruges til at spejle sig i.

Vi kan som voksne understøtte den sproglige udvikling ved at skabe rum – konkret og overført – for bevægelse og sansning, erfaring og spejling, så barnets indtryk kan bearbejdes, lagres og genfindes.

Sidste oplæg på dagen handlede om Sprogsporets koncept Sprogfitness. De to formidlere fra Aalborg Bibliotekerne Dorte Svendsen og Ditte Trudslev fortalte bl.a., hvordan legene til Sprogfitness udvikles i samarbejde med UCN pædagog- og læreruddannelsen i Aalborg - netop for at fremme taktile og kinæstetiske læreprocesser. De mange lege om bogstaver, sproglyde, begreber og narrativer er som altid frit tilgængelige året rundt på sprogsporet.dk/sprogfitness, hvor man også kan se datoen for næste nationale Sprogfitness-event. I 2023 bliver det torsdag den 4. maj – dagen før Store Bededag.

De første digitale skridt

Medierådet for Børn og Unge har nu lanceret den længe ventede indsats ’De første digitale skridt’ om digital dannelse for de yngste. Indsatsen består af en forældreguide, aktiviteter med digitale medier, samt viden og inspiration til pædagoger, dagplejere og sundhedsplejersker. Det nationale tilbud skal styrke børnenes kritiske forståelse, tryghed og kreativitet med de digitale medier. Ikke fordi børnene skal bruge mere tid på det digitale, men indsatsen har som målsætning at introducere aktiviteter med kvalitet, som kan fremme samværet om digitale medier. Et samvær som også kan have masser af sproglig kvalitet. I forlængelse af ovenstående omkring krop og bevægelse er det her vigtigt at pointere, at de fleste forslag involverer fysisk aktivitet.

Nordea-fonden har støttet projektet, som præsenterer sit frit tilgængelige materiale på hjemmesiden deførstedigitaleskridt.dk.

At udvikle et sprog

Gå til forsiden for at se indhold fra din egen kommune

Tidligere nyhedsbreve

Besøg læsesporet.dk

Ugens ord er Eventyr

Nu
”Der var engang..” Fortæl for eksempel om en heks, en prinsesse eller en anden eventyrfigur.

Senere
Kan I klæde jer ud som nogle af figurerne fra eventyrene og sige deres replikker?

Gentagelse udvikler sproget
Læs eller fortæl gerne det samme eventyr igen og igen. Jo flere gange dit barn har hørt historien, desto mere kan I snakke sammen om handlingen.