Gå til hovedindhold Bibliotekernes Sprogspor

Forside » Sammen om skolestart »

Om Sammen om Skolestart

Til forældre

Kære forælder,

Bibliotekerne vil gerne være med til at give dig og dit barn den bedste start på skolelivet. Derfor står bibliotekarerne altid klar til at hjælpe med ideer til leg med sprog og bogstaver. Vi har også ideer til bøger, I kan læse højt, og de første bøger I kan læse sammen.

Sammen om Skolestart giver ideer til samtaler om skolestart, samt aktiviteter og leg derhjemme med nogle af de bøger, som dit barn kan møde i førskole og børnehaveklasse. Find de mange forslag under Året rundt med Læsefidusen og Læsefidusens Favoritter. På sprogsporet.dk og læsesporet.dk kan I også få mange andre ideer til at læse og lege sammen.

Lige op til skolestart er der så mange spørgsmål, som melder sig, at vi har samlet en hel liste med bøger om skolestart og alt, hvad der hører til. Den bogliste finder du her.

Til fagpersoner

Kære kolleger i dagtilbud, børnehaveklasser og på biblioteker,

Hvert år starter nye børn i skolen, og for alle er det nyt og spændende, men for nogle kan det også være svært. Overgangen fra dagtilbud til skole kan nemlig udfordre både familierne og de fagprofessionelle omkring børnene. Her kan bibliotekerne bruge den særlige position som et frivilligt, lystbetonet sted mellem skole, hjem og dagtilbud til at skabe sammenhæng for både børn og forældre i samarbejde med de fagprofessionelle. 

Det gør vi ved at følge børnene på vej med litteraturen som overgangsobjekt for at skabe trivsel og læselyst. 

Pakken fra Bibliotekernes Sprogspor udgøres af en personlig bog til barnet, Læsefidusens ABC, fra Dansklærerforeningen, forløb for hjem, dagtilbud og børnehaveklasse til i alt 4 værker, nemlig Læsefidusens Favoritter, og en værktøjskasse til brug for biblioteker med udgangspunkt i et årshjul, Læsefidusens Årshjul. Det vil sige tre elementer, som kan bruges både sammen og hver for sig.


 
Inviter gerne lokale boghandlere og familieklubber eller lign. til at bakke op om indsatsen. Materialerne kan frit bruges af alle.

Se også Egmont Fondens refleksionsværktøj for fagprofessionelle omkring skolestarten.

Læs mere om de enkelte dele af konceptet Sammen om Skolestart her:

Læsefidusens ABC 

Lad Læsefidusen og Lillefidusen hjælpe barnet med at gøre de første erfaringer med skrift. Bogen kan indkøbes og gives som boggave til skolestartere og dermed danne baggrund for barnets opdagelse af den nye verden i dialog med de voksne omkring det. Det kan både være på biblioteket og i andre sammenhænge, hvor barnet kan bruge bogen sammen med mor eller far.

Læsefidusens ABC er en spritny udgivelse fra Dansklærerforeningen og skabt særligt til Sammen om Skolestart.
Se mere om Læsefidusens ABC.

Læsefidusens Årshjul

Årshjulet er en værktøjskasse af materialer og idéer til skolestarts-aktiviteter til fri afbenyttelse for biblioteker, forældre og samarbejdspartnere, som vil støtte op om skolestarten.
Se mere om Årshjulet.

Læsefidusens Favoritter

Læsefidusens Favoritter er tre billedbøger og en app, hvortil der er udarbejdet forløb til brug for både hjem, førskole og børnehaveklasse, så barnet oplever genkendelse og mestring. 

De fire værker er: to skønlitterære billedbøger (en klassisk fortælling og et moderne klyngeværk), en faglitterær billedbog og en spilapp fra Sangens Hus, som med adventure-elementer foregår i et musikalsk univers.
Se mere om Læsefidusens Favoritter.

Mødestedet

Som en del af inspirationsrummet på sprogsporet.dk findes Mødestedet, hvor man også kan oprette sig og finde lokale samarbejdspartnere, samt få et personligt diplom til sin børnegruppe.
Gå til Mødestedet.

Kontakt

Konceptejer på Sammen om Skolestart er Holbæk Bibliotekerne. Har du brug for nærmere information om konceptet, kan du kontakte Rikke Rørbeck Drustrup på sammen-om-skolestart@sprogsporet.dk.

Projektet bag Sammen om Skolestart

Sammen om Skolestart er et samskabelsesprojekt, som under projektledelse af Holbæk Bibliotekerne har fået støtte af Slots- og Kulturstyrelsen til udvikling, test og forankring i perioden 1. januar 2021 – 31. marts 2022. 
Alt materiale til brug for konceptet er fra 2022 tilgængeligt via sprogsporet.dk, drevet af Bibliotekernes Sprogspor.
Holbæk Bibliotekerne har taget initiativ til at udvikle konceptet Sammen om Skolestart og er konceptejer. Dette på baggrund af Holbæk Bibliotekernes gode erfaringer med forældreinddragelse og tværgående samarbejde med dagtilbud og skole i forbindelse med børns læsning og skolestart.

Projektets samarbejdspartnere

Forfatter Maj-Britt Westi som er uddannet lærer og læsevejleder og siden 2014 har arbejdet sammen med Holbæk Bibliotekerne om at udvikle bibliotekets sprogindsatser og har sammen med bibliotekspersonale udviklet familie-workshoppen Læsefiduslørdage. Maj-Britt Westi har skrevet Læsefidusens ABC og deltager desuden i udviklingen af Læsefidusens Årshjul.
Se mere om Maj-Britt Westi.

Dansklærerforeningen, som er en faglig forening for dansklærere og repræsenteres i projektet af dens datterselskab, Dansklærerforeningens Forlag A/S, som udgiver Læsefidusens ABC udviklet til konceptet.

Bog & Idé – Holbæk, som har været partner på et lokalt Læsefidusprojekt siden 2014. Har Læsefidusens Læringsrum, hvor familier indbydes til workshops.

Herning Bibliotekerne, som med bl.a. udviklingsprojektet Tryk på Sproget har erfaring med at understøtte børns sproglige udvikling på tværs af fagligheder og med inddragelse af multimodale, kommunikative kompetencer. Som centralbibliotek er Biblioteket i Herning desuden programejer af Bibliotekernes Sprogspor.
Både udvikling og forankring er således sket i tæt dialog med Bibliotekernes Sprogspor. 

Bibliotekernes Sprogspor samler, kvalificerer og formidler bibliotekernes indsatser for sprogglæde og læselyst målrettet børn i alderen 0 til 6 år. På sprogsporet.dk finder man dels en lang række læse-forslag og online tilbud, som bibliotekerne og andre aktører har udviklet. Dels ligger her materialer til de koncepter, som er tilknyttet Sprogsporet. Der kommer løbende nye koncepter på sprogsporet.dk, som udover Sammen om Skolestart også rummer koncepterne Sprogstart og Sprogfitness.

Tak til

Forlaget Carlsen, Forlaget Globe, Forlaget Klim og Sangens Hus for at stille deres værker til rådighed for projektet.

Holbæk Kommunes Læring & Trivsel ved Lena Basse og Persille Schwartz, som har bidraget med evalueringsperspektivet i projektet og understøttet udviklingsfasen med facilitering af fokusgruppeinterviews m.m.

Herning Kommunes Center for Børn og Læring (CBL), som har rådgivet om pilotperioden.

Pædagoger, lærere og børnehaveklasseledere, som har gennemlæst og kommenteret materialet undervejs.

Lærere og pædagoger ved Børnehuset Pilehytten, Svinninge Skole, Timring Læringscenter og Gullestrup Børnecenter, samt de børn som sammen med deres forældre deltager i pilotperioden i Holbæk og Herning kommuner.

Bog & Idé Herning for deltagelse i pilotperioden.

Plads til Forskel, den boligsociale helhedsplan i Herning Kommune, for deltagelse i pilotperioden.

Slots- og Kulturstyrelsen for den økonomiske støtte fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Baggrundslitteratur

Læsefidusens ABC og Årshjul bygger på flg. teoretikere og værker: 

Favoritforløbene bygger på flg. teoretikere og værker:

Projektrapport

Hent hele rapporten om projektet Sammen om Skolestart:

Sammen om Skolestart : Projektrapport (2022)

Besøg læsesporet.dk

Ugens ord er Skrive

Nu
Opdag alle de steder, hvor der er ord og skrift; på vejskilte, på opslagstavlen og på tøj. Hvad står der?

Senere
Leg, at I er postbude, der skal aflevere breve. Skriv selv brevene. Lad dit barn ”legeskrive” navn og adresse.

Oplevelser med skrift før skolestart gør det lettere at lære at skrive
Involver dit barn i det, du skriver. Peg på ordene, og sig, hvad der står. Voksen: ”Se, her står der Jakob, og her står der Aarhus.”