Gå til hovedindhold Bibliotekernes Sprogspor

Forside »

Sproglinks til dagtilbud 0-3 år

Sproggaven er et strategisk projekt på dagtilbudsområdet i Fredensborg Kommune (2016-2019).

Med projektet er der sat ind ift. det pædagogiske personales rolle som sproggivere i 0-6 års dagtilbud. Dette er sket med afsæt i arbejdet med en særlig form for udvidet dialogisk læsning, der supplerer mere traditionel dialogisk læsning med forskellige andre forskningsbaserede metoder. Endvidere er der sat ind ift. samarbejdet med forældre omkring børns sprogindlæring.

I forbindelse med Sproggaven er der offentliggjort adskillige materialer, såvel film som foldere, som kan anvendes af alle med interesse for området.

Projektet udvikles og gennemføres i et tæt samarbejde mellem Fredensborg Kommune og Nationalt Videncenter for Læsning.

Medierådet for Børn og Unge står bag hjemmesiden deførstedigitaleskridt.dk om digital dannelse for de yngste. På siden finder du en forældreguide, aktiviteter med digitale medier samt viden og inspiration til pædagoger, dagplejere og sundhedsplejersker.

Forskeren Søren Smidt og filmproducenten Svend Rossen, begge fra Københavns Professionshøjskole, har sammen skabt en ny film: "Samtaler med børn". I den følges en pædagog, som gennem hverdagen i daginstitutionen lægger vægt på at føre samtaler med børnene.

Videoen giver både viden om og konkret inspiration til at føre samtaler med børn i hverdagens pædagogiske praksis. Se mere om filmen og de andre film i pakken "Den visuelle pædagogiske grundbog" på Videnomlaesning.dk

Firmaet Sprog&Leg er stiftet i 2007 af Ulla Flye Andersen, der er tale- og sprogkonsulent med Master i sprogtilegnelse. Sprog&Legs fokus er:

  • Rådgivning, undervisning og foredrag om børns sprogtilegnelse 0-6 år.
  • Udvikling og salg af sprogstimulerende materialer og legetøj
  • Udvikling af aktiviteter og materialer, der understøtter børns sprog, leg og læring

På hjemmesiden findes inspiration til arbejde med børn og sprog.

Sprogpakken er udarbejdet af Socialstyrelsen i forbindelse med et efteruddannelsesforløb i 2011-2012. De mange gode film og skriftlige materialer ligger nu på Emu.dk. Her kan I finde inspiration til fx sproglege, dialogisk læsning og hverdagssamtaler med børn.

TrygFondens Børneforskningscenter står bag indsatsen ”Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen”, som har kørt som et stort projekt i 13 kommuner landet over. Her har de afprøvet en struktureret og målrettet indsats, der giver det pædagogiske personale viden, rammer og redskaber til at styrke læringsmiljøet i forhold til børns sproglige, før-matematiske og socio-emotionelle kompetencer som opmærksomhed, impulskontrol og hukommelse.

Find materialerne her og læs mere om projektet her.

Digitale børn er Vejle Kommunes hjemmeside om børn og digitale medier. Siden henvender sig til pædagogisk personale i daginstitutioner, dagplejere og forældre. Her finder I gode råd til apps og tematiske forløb. Nyheder om arbejdet med digitale medier. Informationer om workshops og meget andet.

LæseLeg er udviklet af Mary Fonden i samarbejde med sprog- og børneeksperter, som her giver en række råd til fagfolk.

Der er gratis smagsprøver på alle sider, men de fleste af materialerne kræver login.

Filmcentralen har lavet en ny app til dagtilbud: Filmcentralen/For de yngste. Det eneste, der skal til for at bruge appen, er en iPad, internetforbindelse og et UNI-login, som er gratis for dagtilbud.

Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR er en faglig forening, hvis medlemmer alle beskæftiger sig med - eller har stor interesse for arbejdet med tosprogede børn. På siden finder du links og nyheder inden for området.

Projektet Sangglad etablerer frem til 2020, med støtte fra Nordea-fonden, 100 certificerede Sangglad-daginstitutioner over hele landet. Sangglad udvikler værktøj, inspirationsmaterialer og andre ressourcer til sang i daginstitutioner. Alle må frit bruge og dele materialet på hjemmesiden.

Deler I udsnit hvor det ikke fremgår, at materialet er stillet til rådighed af Sangens Hus og Nordea-fonden, skal I blot huske at kreditere med henvisning til Sangglad.dk

Hoppeline er et sundhedsfremmende projekt støttet af Nordea-fonden og arrangeret af Det Nationale Videncenter KOSMOS/UC SYD. Projektet er målrettet dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave og sfo´ernes ”på vej i skole grupper”). Det er gratis at deltage og få tilsendt materiale.

Hjertet i projekt Hoppeline er æstetisk bevægelsesfortælling, som har til hensigt at understøtte pædagogers arbejde med at gøre det legende og bevægelsesglæden til bærende elementer i voksenstyret aktivitet.

Hjemmesiden Kroppen på Toppen er en samling af bevægelseslege inddelt i kategorier. Se blandt andet 'Sprog og Sang'. Hjemmesiden er for både dagtilbud og familier. Det er fysioterapeuter ved Aalborg Kommune, som står bag siden.

motorikogsprog.dk kan den professionelle finder masser af inspiration til, hvordan man kan arbejde med de 0-2-åriges motoriske og sproglige udvikling i en sammenhæng. Her findes værktøjer og viden om sammenhængen mellem motorik og sprog og konkrete øvelser og lege, du kan bruge i hverdagen. Projektet Motorik og Sprog er udarbejdet af  BUPL, FOA og KL i fællesskab og gennemført i regi af Fremfærd Børn.

VIA og Center for Børn og Natur har i samarbejde med Naturvejleder Danmark og UC Nordjylland under COVID-19 pandemien oprettet projektet ’HJÆLP – jeg skal ud med børnene’. Her finder I masser af videoer med inspiration til udeaktiviteter med børnene. Se mere på projektets hjemmeside.

Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy, som de formidler via bl.a. konferencer og deres hjemmeside, hvor man kan finde idekataloger som denne: 

Den blå elefant skal ud at køre – og andre ideer til et sprogligt fokus i dagtilbud er et idekatalog, som samler og formidler 25 gode ideer fra pædagoger til pædagoger til, hvordan man kan understøtte børn i dagtilbud i at blive aktive sprogbrugere. Find kataloget her.

Samme sted fndes også fire små film med gode ideer til sprogligt fokus i dagtilbud. Filmene er lavet i forbindelse med projektet Pædagoger på Sprogvisit, 2016-2018.

Center For Boligsocial Udvikling har samlet viden om betydningen af sprog, læsning og læringsmiljø i forhold til at styrke børns og unges livschancer. På siden præsenteres forskellige metoder og redskaber, som boligsociale indsatser kan bruge i samarbejde med fx lokale biblioteker, daginstitutioner og skoler. 

Dagtilbudsområdet er et af de store velfærdsområder, og dagtilbuddene spiller en væsentlig rolle i hverdagen for hovedparten af småbørnsfamilierne i Danmark. Derfor har det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE) samlet noget af den viden, VIVE har været med til at generere på området.

Logopæd Ulla Lathi driver denne blog med masser af gratis materialer til brug for sprogstimulering, fx fonemkort.

Leg og Lektie er en privatdrevet hjemmeside med mange gratis materialer. Linket fører til undersiden 'Læreplanstemaer'.

Besøg læsesporet.dk

Ugens ord er Skrive

Nu
Opdag alle de steder, hvor der er ord og skrift; på vejskilte, på opslagstavlen og på tøj. Hvad står der?

Senere
Leg, at I er postbude, der skal aflevere breve. Skriv selv brevene. Lad dit barn ”legeskrive” navn og adresse.

Oplevelser med skrift før skolestart gør det lettere at lære at skrive
Involver dit barn i det, du skriver. Peg på ordene, og sig, hvad der står. Voksen: ”Se, her står der Jakob, og her står der Aarhus.”