Gå til hovedindhold Bibliotekernes Sprogspor

Forside »

Sproglinks til dagtilbud 3-6 år

Sproggaven er et strategisk projekt på dagtilbudsområdet i Fredensborg Kommune (2016-2019).

Med projektet er der sat ind ift. det pædagogiske personales rolle som sproggivere i 0-6 års dagtilbud. Dette er sket med afsæt i arbejdet med en særlig form for udvidet dialogisk læsning, der supplerer mere traditionel dialogisk læsning med forskellige andre forskningsbaserede metoder. Endvidere er der sat ind ift. samarbejdet med forældre omkring børns sprogindlæring.

I forbindelse med Sproggaven er der offentliggjort adskillige materialer, såvel film som foldere, som kan anvendes af alle med interesse for området.

Projektet udvikles og gennemføres i et tæt samarbejde mellem Fredensborg Kommune og Nationalt Videncenter for Læsning.

Forskeren Søren Smidt og filmproducenten Svend Rossen, begge fra Københavns Professionshøjskole, har sammen skabt en ny film: "Samtaler med børn". I den følges en pædagog, som gennem hverdagen i daginstitutionen lægger vægt på at føre samtaler med børnene.

Videoen giver både viden om og konkret inspiration til at føre samtaler med børn i hverdagens pædagogiske praksis. Se mere om filmen og de andre film i pakken "Den visuelle pædagogiske grundbog" på Videnomlaesning.dk

Filmen viser, hvordan man i den integrerede institution Tumlehøjen i Aarhus Vest arbejder med at integrere opmærksomhed på skrift på flere sprog i hverdagens pædagogiske praksis.

Filmen er produceret af Persona Film for VIA University College i samarbejde med Aarhus Kommune og med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy, som de formidler via bl.a. konferencer og deres hjemmeside, hvor man kan finde idekataloger som disse: 

30 ideer til samarbejde om sproglig udvikling er et katalog med idéer til et aktivt samarbejde om sprog ved skolestart. Kataloget er tænkt til inspiration for pædagoger og lærere. Find kataloget her.

Den blå elefant skal ud at køre – og andre ideer til et sprogligt fokus i dagtilbud er et idekatalog, som samler og formidler 25 gode ideer fra pædagoger til pædagoger til, hvordan man kan understøtte børn i dagtilbud i at blive aktive sprogbrugere. Find kataloget her.

Samme sted fndes også fire små film med gode ideer til sprogligt fokus i dagtilbud. Filmene er lavet i forbindelse med projektet Pædagoger på Sprogvisit, 2016-2018.

Idekataloget Ordspilopper giver dig 10 sjove lege, gode råd og ideer til hvordan I sammen kickstarter børns sprog. Legene er primært for børn i alderen 3-5 år og tænkt til brug i hjemmet.

Idekataloget Ordspilopper er en samling af de bedste lege og aktiviteter fra projektet ”Familiesprog for de 3-5-årige” som er afviklet i samskabelse med lokale familier på Køge-, Gentofte og Stevns Bibliotekerne.

Firmaet Sprog&Leg er stiftet i 2007 af Ulla Flye Andersen, der er tale- og sprogkonsulent med Master i sprogtilegnelse. Sprog&Legs fokus er:

  • Rådgivning, undervisning og foredrag om børns sprogtilegnelse 0-6 år.
  • Udvikling og salg af sprogstimulerende materialer og legetøj
  • Udvikling af aktiviteter og materialer, der understøtter børns sprog, leg og læring

På hjemmesiden findes inspiration til arbejde med børn og sprog.

Medieleg.nu er et projekt om digitale medier og mediepædagogik og sprogtilegnelse i danske daginstitutioner. Tv-selskabet ANTV står bag projektet, som er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler (tidligere Tips og Lotto-midlerne).

Inspirationsvideoerne – både de praktiske, de teoretiske og de refleksive – er lavet for at inspirere pædagoger til at omfavne og benytte digitale medier i pædagogiske sammenhænge bedre og i højere grad end det tidligere har været tilfældet.

Sprogpakken er udarbejdet af Socialstyrelsen i forbindelse med et efteruddannelsesforløb i 2011-2012. De mange gode film og skriftlige materialer ligger nu på Emu.dk. Her kan I finde inspiration til fx sproglege, dialogisk læsning og hverdagssamtaler med børn.

I Holstebro Kommune er der lavet en Minisprogpakke, der er et inspirationsmateriale til arbejdet med de yngste børns sproglige udvikling. Minisprogpakken indeholder information om sprog opdelt efter børnenes alderstrin. Herudover er der gode ideer til lege og aktiviteter, der støtter børnenes udvikling af sprog, samt materialer der kan printes ud, bl.a. billedlotteri. Minisprogpakken er udarbejdet til dagplejere og vuggestuer, men forældre og andre kan også finde mange ideer til aktiviteter med børn.

Digitale børn er Vejle Kommunes hjemmeside om børn og digitale medier. Siden henvender sig til pædagogisk personale i daginstitutioner, dagplejere og forældre. Her finder I gode råd til apps og tematiske forløb. Nyheder om arbejdet med digitale medier. Informationer om workshops og meget andet.

At skabe små animationsfilm sammen er også en sjov anledning til at bruge sproget på nye måder. At arbejde med barnets forskellige udtryksformer støtter sprogudviklingen. Samtidig trænes barnets evner til at tolke forskellige medieudtryk. Med den gratis app Film-X animation fra Det Danske Filminstitut (DFI) er det sjovt og nemt at lave film allerede fra 3-års alderen. Tegn eller modeller jeres egne figurer, brug de færdige skabeloner eller lad legetøjet få nyt liv.

Filmcentralen har lavet en ny app til dagtilbud: Filmcentralen/For de yngste. Det eneste, der skal til for at bruge appen, er en iPad, internetforbindelse og et UNI-login, som er gratis for dagtilbud. Se mere her.

Gratis hjemmeside, hvor der frit kan downloades materialer i PDF-format til undervisningsbrug.

Projektet Sangglad etablerer frem til 2020, med støtte fra Nordea-fonden, 100 certificerede Sangglad-daginstitutioner over hele landet. Sangglad udvikler værktøj, inspirationsmaterialer og andre ressourcer til sang i daginstitutioner. Alle må frit bruge og dele materialet på hjemmesiden.

Deler I udsnit hvor det ikke fremgår, at materialet er stillet til rådighed af Sangens Hus og Nordea-fonden, skal I blot huske at kreditere med henvisning til Sangglad.dk

Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR er en faglig forening, hvis medlemmer alle beskæftiger sig med - eller har stor interesse for arbejdet med tosprogede børn. På siden finder du links og nyheder inden for området.

Side med adgang til over 4400 print med sjove og lærende aktiviteter for børn, herunder også med emner som sprog og bogstaver.

LæseLeg er udviklet af Mary Fonden i samarbejde med sprog- og børneeksperter, som her giver en række råd til fagfolk.

Der er gratis smagsprøver på alle sider, men de fleste af materialerne kræver login.

SPELL står for Sprogtilegnelse via legebaseret læsning (Structured Preschool Effort for Language and Literacy). SPELL var et forsknings-projekt udført af en række forskere ved Center for Børnesprog i samarbejde med flere internationale forskere.

Materialerne fra SPELL er tilgængelige via hjemmesiden. Bla. kan ti børnebøger i SPELL-projektet høres som lydbøger på de 7 forskellige sprog: arabisk, engelsk, somalisk, tyrkisk, tysk, urdo og vietnamesisk. Hør dem her.

Hjemmesiden Kroppen på Toppen er en samling af bevægelseslege inddelt i kategorier. Se blandt andet 'Sprog og Sang'. Hjemmesiden er for både dagtilbud og familier. Det er fysioterapeuter ved Aalborg Kommune, som står bag siden.

motorikogsprog.dk kan den professionelle finder masser af inspiration til, hvordan man kan arbejde med de 0-2-åriges motoriske og sproglige udvikling i en sammenhæng. Her findes værktøjer og viden om sammenhængen mellem motorik og sprog og konkrete øvelser og lege, du kan bruge i hverdagen. Projektet Motorik og Sprog er udarbejdet af  BUPL, FOA og KL i fællesskab og gennemført i regi af Fremfærd Børn.

Hoppeline er et sundhedsfremmende projekt støttet af Nordea-fonden og arrangeret af Det Nationale Videncenter KOSMOS/UC SYD. Projektet er målrettet dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave og sfo´ernes ”på vej i skole grupper”). Det er gratis at deltage og få tilsendt materiale.

Hjertet i projekt Hoppeline er æstetisk bevægelsesfortælling, som har til hensigt at understøtte pædagogers arbejde med at gøre det legende og bevægelsesglæden til bærende elementer i voksenstyret aktivitet.

VIA og Center for Børn og Natur har i samarbejde med Naturvejleder Danmark og UC Nordjylland under COVID-19 pandemien oprettet projektet ’HJÆLP – jeg skal ud med børnene’. Her finder I masser af videoer med inspiration til udeaktiviteter med børnene. Se mere på projektets hjemmeside.

Center For Boligsocial Udvikling har samlet viden om betydningen af sprog, læsning og læringsmiljø i forhold til at styrke børns og unges livschancer. På siden præsenteres forskellige metoder og redskaber, som boligsociale indsatser kan bruge i samarbejde med fx lokale biblioteker, daginstitutioner og skoler. 

Dagtilbudsområdet er et af de store velfærdsområder, og dagtilbuddene spiller en væsentlig rolle i hverdagen for hovedparten af småbørnsfamilierne i Danmark. Derfor har det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE) samlet noget af den viden, VIVE har været med til at generere på området.

Logopæd Ulla Lathi driver denne blog med masser af gratis materialer til brug for sprogstimulering, fx fonemkort.

Besøg læsesporet.dk

Ugens ord er Spise

Nu
Snak om det, I har spist til morgenmad. Hvad skal I spise til aftensmad?

Senere
Lav en smagekonkurrence. Den ene lukker øjnene og skal gætte, hvad den anden har puttet på skeen ved at smage på det.

Gode oplevelser bidrager til, at barnet husker ord bedre
Lad dit barn hjælpe til i køkkenet, og sæt ord på, hvad I laver, hvilke ingredienser I bruger, og hvordan maden smager.