Gå til hovedindhold Bibliotekernes Sprogspor

Forside »

Sprogsamarbejdet i Herning Kommune

Sprogsporet bygger i høj grad på de gode erfaringer og tiltag, som er udviklet i et stærkt sprogsamarbejde i Herning Kommune.

I 2016 satte Sundhedsplejen, Center for Børn og Læring, Tale-høre-lærerne, Musikskolen og Herning Bibliotekerne sig for at nytænke den lokale indsats med at understøtte børns tidlige sprogudvikling. På det tidspunkt havde nye undersøgelser dokumenteret, at det har stor og varig effekt, at barnets sprog stimuleres helt fra fødslen, og at forældrene har en afgørende betydning.

En udløber af samarbejdet var klubtilbuddet Tryk på Sproget, der sætter de helt små børns sprogstimulering i fokus. Et sammenhængende, forebyggende tilbud for alle forældre i Herning. Efter 2 år i Herning Kommune blev konceptet bredt ud til et nationalt program for børn helt op til 6 år under navnet Bibliotekernes Sprogspor. Fremover vil der også være tilbud målrettet fagligt personale omkring barnet. Programmet drives af Centralbibliotekerne i Danmark.

Det er fortsat driftsgruppen bag Tryk på Sproget, som står for mange af de lokale tiltag, som bliver præsenteret her på siden. Den lokale driftsgruppe leverer også indhold til nyhedsbrevene. Rapporten om samarbejdet kan læses her.

Arbejdet med at udbygge konceptet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, og tilbud udviklet andre steder i landet bliver løbende koblet på. Herunder blandt andet Aalborg Bibliotekernes store indsats Sprogstart, som er et 6-ugers forløb målrettet dagtilbuddene.

Herning Kommune har stadig en stor andel i Sprogsporet, idet Herning Bibliotekerne også fremover leder programmet. I det lokale samarbejde ser parterne frem til at være flere om at løfte formidlingsopgaven landet over, og samtidig opnå større synlighed med fælles markedsføring og dermed et stærkere brand.

 

Teaser: 
Læs om baggrunden for kommunens gode samarbejde om børns sprog
Besøg læsesporet.dk

Ugens ord er Spise

Nu
Snak om det, I har spist til morgenmad. Hvad skal I spise til aftensmad?

Senere
Lav en smagekonkurrence. Den ene lukker øjnene og skal gætte, hvad den anden har puttet på skeen ved at smage på det.

Gode oplevelser bidrager til, at barnet husker ord bedre
Lad dit barn hjælpe til i køkkenet, og sæt ord på, hvad I laver, hvilke ingredienser I bruger, og hvordan maden smager.