Gå til hovedindhold Bibliotekernes Sprogspor

Forside »

Inspiration til aktiviteter

I barnets første levetid klarer det sig uden at kunne forstå de voksnes sprog og uden selv at kunne udtrykke sig sprogligt. Alligevel tolker barnet sine forældre og omverden, ligesom vi tolker barnet. Sproget overtager efterhånden en stor del af denne nonverbale kommunikation. Men det giver god mening at bevare og udvikle barnets forskellige udtryksmåder og evne til at tolke på lyd, mimik, billeder m.m.

Dels understøtter disse udtryksmåder udviklingen af et verbalsprog. Dels vil processen med at omdanne indtryk til udtryk hjælpe barnet til at erfare verden og koble disse sansninger og erfaringer til verbalsproget. På sigt vil barnet også få brug for at kunne afkode forskellige udtryksmåder i skolen og selv udtrykke sig i både lyd, tekst og billede.

Både hjemme og i dagtilbud kan vi lave aktiviteter med børnene, som både er sjove og giver plads til barnets eget udtryk.

Det gør vi bl.a. ved

  • at tale om billederne i de bøger og film, som vi oplever sammen
  • at lege med lyd og stemmer både under højtlæsning og i andre situationer
  • at gøre opmærksom på tal, bogstaver og hvordan tekst kan se forskellig ud
  • at tegne
  • at lege med både kroppen, fysiske genstande og digitale virkemidler
  • at fortælle
  • at ”børneskrive”
  • at være opmærksomme på lyde

Brug for eksempel hjulet her til en snak om følelser. Klik på billedet for at hente drejeskiverne med forskellige følelsesmæssige udtryk - lige til at printe og tage i brug. Hjulet er lavet med inspiration fra makkerparret bag Instagramprofilen Barnepjat.

Drejeskive med emojiesDrejeskive med emojies

Leg med stemmen

I filmen her kan du se forældre blive vejledt af talepædagog Rikke Juul Andresen, samt musiker og underviser Annemette Juul Pedersen.

Hvis du vil støtte et barns sprogudvikling, er det vigtigt, at du er nærværende og lægger mærke til, hvad barnet er optaget af. Prøv at beskrive i stedet for at stille spørgsmål:”Du griner – åh hvor er det sjovt at gynge”.

Det er også en god idé at synge spontant om det I laver. F.eks. på melodier som 'Aura for Laura' eller 'Drala'. Gør det enkelt både for dig selv og dit barn: ”Nu skal vi gynge – vi vil også synge”.

Brug gerne din stemme i hele dens vidde. Glid op og ned som en rutsjebane. Tal og syng dybt eller højt, svagt eller kraftigt, hurtigt eller langsomt.

Lyt til om du modsiger dig selv med dit tonefald. F.eks. taler med et “tungt” og alvorligt tonefald om noget, som er rigtigt sjovt.

Videoen viser, hvordan I kan bruge sproget under helt almindeligt samvær på en legeplads.

Leg en bog

Sæt krop på ordene og spil handlingen i en bog sammen med en gruppe børn i alderen 2 - 6 år. Aktiviteten Leg en bog er udviklet af tale- og dramapædagog Mariane Siem. Aktiviteten er særdeles velegnet i forbindelse med dialogisk læsning. 

Du kan her frit hente en guide til aktiviteten Leg en bog.

Se her en kort præsentation af aktiviteten, som den tager sig ud i en børnehave, hvor Mariane Siem laver aktiviteten for Børnekulissen i Aarhus.

Leg med kroppen

Find masser af inspiration til andre lege med krop og bevægelse.

Læs, tegn og leg med Nomerne

Tegner og forfatter Jan Kjær står bag de populære Nomerbøger. På hans hjemmeside finder I masser af gratis aktiviteter - prøv for eksempel at komponere musik med Nomerne.

Nomertræets helte

Se en god film sammen

Børnebiffen.dk er bibliotekernes filmtilbud for de yngste og deres forældre. Børnebiffen.dk rummer næsten 400 titler, som I kan streame hjemmefra.

Ligesom på Filmstriben.dk skal man gå ind på sitet via sit bibliotekslogin. Der er dog ingen begrænsninger på, hvor mange film man kan se på Børnebiffen.dk.

Portalen er fyldt med flotte billeder fra de mange spændende film, og er enkel for børnene at klikke rundt på – alene eller sammen med en voksen. Her er masser af fine film til både store og små. At se en film sammen er både hyggeligt og kan give anledning til mange gode snakke og nye lege.

Der er også mulighed for at se mange fine kort- og dokumentarfilm gratis på Filmcentralen.dk.

Filmcentralen har desuden lanceret en ny app til dagtilbud. 'Filmcentralen/For de yngste' er Det Danske Filminstituts nye mediepædagogiske app. App'en rummer 300 kortfilm og mange sjove og lærerige aktiviteter, der tager udgangspunkt i film. Målgruppen er børn på 3-6 år i dagtilbud.

Målet er at gøre børn til aktive mediebrugere og medskabere og styrke fundamentet for deres kulturelle og digitale dannelse.  Det eneste, der skal til for at bruge appen, er en iPad, internetforbindelse og et UNI-login, som er gratis for dagtilbud. Se mere om "FILMCENTRALEN/FOR DE YNGSTE".

Se mere om Filmcentralen og Filmstriben her.

Leg med digitale medier - sammen

Du kan hente masser af inspiration og vejledning til at bruge digitale medier med små børn på deførstedigitaleskridt.dk. Medierådet for Børn og Unge står bag projektet og hjemmesiden ’De første digitale skridt’ om digital dannelse for de yngste.

Indsatsen består af en forældreguide, aktiviteter med digitale medier samt viden og inspiration til pædagoger, dagplejere og sundhedsplejersker. Formålet med projektet var ikke, at børn skal bruge mere tid på det digitale, men at introducere aktiviteter med kvalitet, og som kan fremme samværet om digitale medier. Et samvær som også kan styrke sproget.

På hjemmesiden finder du guides, tips og aktivitetsforslag for alle. For dagtilbud og sundhedsplejen er der desuden formidlingsmaterialer til brug sammen med forældre.

Se meget mere på deførstedigitaleskridt.dk

Skab selv små film med Film-X Animation

At skabe små animationsfilm sammen er også en sjov anledning til at bruge sproget på nye måder. At arbejde med barnets forskellige udtryksformer støtter sprogudviklingen. Samtidig trænes barnets evner til at tolke forskellige medieudtryk. Med den gratis app Film-X animation fra Det Danske Filminstitut (DFI) er det sjovt og nemt at lave film allerede fra 3-års alderen. Tegn eller modeller jeres egne figurer, brug de færdige skabeloner eller lad legetøjet få nyt liv.

Få masser af inspiration her.

Leg med digitale legeredskaber

Talepædagog Mariane Siem viser i to små film, hvordan man kan bruge digitale redskaber i sproglege. Der findes mange andre redskaber end dem, som vises her. Lad jer inspirere til at lege med lyd og stemmer - kun fantasien sætter grænser.

Dagplejebørn i leg med Talende Æsker (Rainbow Talking Boxes) 

Børnehavebørn i leg med Optageklemmer (Recordable Pegs) 

Der er efterhånden en del programmeringsrobotter på markedet, som selv helt små børn kan bruge. Men I kan også eksperimentere med "kodning" helt uden digitalt legetøj - nemlig ved at programmere hinanden! Print disse digitale symboler ud og lav baner for hinanden på gulvet. Hvilken lyd siger du?

Printark med digitale symboler

Ordspilopper

Mangler du inspiration og vejledning til sproglege der udvikler dit barns sprog?

Idekataloget Ordspilopper giver dig 10 sjove lege, gode råd og ideer til hvordan I sammen kickstarter dit barns sprog. Legene er primært for børn i alderen 3-5 år og tænkt til brug i hjemmet.

Idekataloget Ordspilopper er en samling af de bedste lege og aktiviteter fra projektet ”Familiesprog for de 3-5-årige” som er afviklet i samskabelse med lokale familier på Køge-, Gentofte og Stevns Bibliotekerne.

Ordspilopper

Download hele idekataloget Ordspilopper her.

Sproglege fra Sprogpakken – oversat til flere sprog

Sprogpakken er udarbejdet af Socialstyrelsen i forbindelse med et efteruddannelsesforløb i 2011-2012. De mange gode film og skriftlige materialer ligger nu på emu.dk. Her kan I finde inspiration til fx sproglege, dialogisk læsning og hverdagssamtaler med jeres barn.

Få inspiration her, hvor I bl.a. finder sproglege på flere sprog.

Idekatalog for børn i dagtilbud

Den blå elefant skal ud at køre – og andre ideer til et sprogligt fokus i dagtilbud er et idekatalog, som Nationalt Videncenter for Læsning også står bag.

Kataloget samler og formidler 25 gode ideer fra pædagoger til pædagoger til, hvordan man kan understøtte børn i dagtilbud i at blive aktive sprogbrugere.

Find idekataloget for børn i dagtilbud her.

Samme sted fndes også fire små film med gode ideer til sprogligt fokus i dagtilbud. Filmene er lavet i forbindelse med projektet Pædagoger på Sprogvisit, hvor pædagoger fra i alt 8 dagtilbud, fordelt på 4 kommuner, tog på besøg i naboinstitutionen for at få inspiration til deres eget arbejde med at styrke børns sprog.

Pædagoger på sprogvisit blev gennemført af Nationalt Videncenter for Læsning i perioden 2016-2018.

Kilde: www.videnomlaesning.dk

Idekatalog til et aktivt samarbejde om sprog ved skolestart

Nationalt Videncenter for Læsning har udgivet et katalog med idéer til et aktivt samarbejde om sprog ved skolestart. Kataloget er tænkt til inspiration for pædagoger og lærere.

Formålet med kataloget er at bidrage til kvalificering af pædagogers og læreres arbejde med sprog, læsning og skrivning fra skolestart på et forskningsinformeret grundlag. Knyttet til sprog er også en særlig opmærksomhed på matematisk sprog.

Kilde: www.videnomlaesning.dk

Find idekataloget til et aktivt samarbejde om sprog ved skolestart her.

Leg med sprogets lyde

At skelne lyde i sproget er vigtigt både for at tale, læse og stave. Man kan få mange ideer til lege med sproglyde i bogen Leg med sproglyde : lege og aktiviteter til at styrke børns sproglydsopmærksomhed.

Bogen er blevet til på baggrund af erfaringer fra et to-årigt projekt i Fredericia Kommune i 2013-2015. Projektet bestod af undervisning og aktionslæring for pædagogisk personale. Projektets fokus var at styrke indsatsen med sproglydsopmærksomhed i daginstitutionerne.

Bogen er derfor tilrettelagt til brug i institutioner, men kan også bruges af andre. Se og lån bogen nedenfor.

Artikel om projektet af Marie Poulsen Riis og Helle Therkelsen (2015) kan findes her.

Siden www.bornssprog.dk er både for forældre og den professionelle omkring barnet. Her er der god inspiration at hente og gratis materialer til fri download.

Se f.eks. den sjove nip-napper og forskellige lydkort blandt andet med QR-koder til små instruktive film.

Lån på biblioteket

Spørg på dit lokale bibliotek, hvilke sprogkufferter og andre sprogstimulerende materialer de har til hjemlån. En sprogkuffert indeholder typisk billedbøger og konkreter til sproglege - lige til at tage i brug både hjemme og i dagtilbud.

Den lille bog om sprog Sproglege Leg med sproglyde Matematisk opmærksomhed - i børnehøjde

Digitale barnehagepraksiser Digitale børnefællesskaber Leg med tal og former Min bog om tal, former og farver

Weekend Grib skriften! - i dagtilbuddets børnefællesskaber Sanselige legeprojekter - med 0-2-årige Stille!

 

Besøg læsesporet.dk

Ugens ord er Let

Nu
Prøv at løfte forskellige ting. Det kan være tasker, stole og papir. Er tingene lette eller tunge?

Senere
Leg med lette ting såsom balloner og sæbebobler. Pust vatkugler hen over bordet eller fjer op i luften.

Tal med dit barn, selvom barnet endnu ikke selv kan tale
Det er ved at lytte til andre, der bruger sproget, at dit barn lærer både ord og grammatik.