Ved at bruge sprogsporet.dk accepterer du vores behandling af personoplysninger og cookies. OK
Gå til hovedindhold Bibliotekernes Sprogspor

Forside »

Om Sprogsporet

Bibliotekernes Sprogspor

Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder. Målgruppen for indsatsen er børn i alderen 0-6 år.

Koncepter og indhold henvender sig til alle de voksne, som er omkring barnet. Private og professionelle. Dermed understøttes et praksisfælleskab, som skaber sammenhæng og værdi for barnet.

Bibliotekerne og dagtilbuddene står som vigtige institutioner i Danmark på området for de mindste børn. Igennem samarbejdet med forældrene har de to institutioner en afgørende rolle i udviklingen af børns sprog og kulturelle dannelse. Et afsæt som vil præge barnets trivsel, læsning og læring også i det videre skoleforløb. Derfor er det vigtigt, at alle barnets voksne arbejder sammen. 

Bibliotekerne vil med Sprogsporet bruge vores kendskab til børnelitteratur, sprogstimulering, læselyst og digital dannelse til at understøtte sprogarbejdet nationalt.

Målet er at støtte arbejdet med sprog ved at levere færdigpakkede sprogstimuleringsforløb, viden og materialer til fagpersoner og familier i alle samfundslag.

Tilbuddene samles her på den fælles hjemmeside sprogsporet.dk for både professionelle og forældre. Hermed samler og styrker vi en lang række tiltag.

Konkret tilbyder bibliotekerne fagfolk og forældre sprogstimulerende aktivitetsforløb, nyheder, tips & tricks - både i analog og digital form. Se mere om de første koncepter nedenfor.

Arbejdet med at understøtte sprogstimuleringen udføres både lokalt og nationalt med forskellige parter, som bibliotekerne inviterer med i samarbejdet.

Bibliotekernes Sprogspor drives i regi af de 6 centralbiblioteker i Danmark. Udviklingen af Sprogsporet er gjort mulig med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Sprogsporets Advisory Board

Der er brug for flere perspektiver på sprog og læsning, hvis bibliotekerne fortsat skal levere de helt rigtige tilbud til forældre og dagtilbud. Dialogen med andre faggrupper er nødvendig for at ramme behovet og sikre sammenhængen ind i børnenes senere skolegang. Derfor har vi valgt at invitere en bred palet af fagfolk ind i et rådgivende panel, som består af følgende repræsentanter fra områderne sprog, læsning, IT, uddannelse og kultur:

Torkil Østerbye, Lektor, Ph.d., ekspert i børns sprogtilegnelse, VIA Efter- og videreuddannelse, Campus Aarhus N

Rikke Rørbeck Drustrup, Vicebiblioteksleder, Holbæk Bibliotekerne

Nikolaj Bührmann, Pædagogisk konsulent, IT for 0-6 årsområdet, Furesø Kommune

Ulla Flye Andersen, Direktør  /  Tale-sprogkonsulent, Sprog & Leg

Lene Storgaard Brok, videncenterleder, Nationalt Videncenter for Læsning

Helle Hovgaard Jørgensen, lektor, Ph.d., University College Lillebælt

Tidligere medlemmer af boardet:

Nikolaj Elf, Professor, Ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab, SDU (2019)

Henriette Romme Lund, Faglig konsulent, cand.mag., Nationalt Videncenter for læsning (2019)

Koncepter under Sprogsporet

Sprogstart 1-3 år og Sprogstart 3-6 år

Sprogstart er 6-ugers forløb til børn og voksne i dagtilbuddene. Med afsæt i gode billedbøger læser og leger børn og voksne med analoge og digitale læringsmaterialer. Forældre kan logge ind på sprogsporet.dk og finde forslag til at fortsætte leg og læsning hjemme. Se mere om sprogstart her.

Sprogfitness for de 5-7 årige

Sprogfitness er en årlig event for skolegrupper i daginstitutionerne og 0. klasser. Formålet er at igangsætte taktile og kinæstetiske læreprocesser for at skabe interesse og glæde ved sprog og læsning. Sprogfitnesslegene er frit tilgængelige og kan bruges hvor som helst og når som helst. Se mere om sprogfitness her.

Tilmelding til Bibliotekernes Sprogspor

Som enkeltperson tilmelder du dig ved at vælge ’login’ på forsiden og oprette en personlig profil. Herefter vil du modtage et nyhedsbrev fra Sprogsporet tilpasset dig. Du kan til enhver tid ændre kriterierne i din profil.

Nyhedsbrevene skrives af bibliotekerne på skift. I nogle tilfælde med bidrag fra samarbejdspartnere som talehørelærere med flere.

Ved at oprette dig som abonnent vil du desuden kunne tilgå din egen side, som samler det indhold, der er mest relevant for dig – hvad enten du abonnerer som forælder eller fagperson.

Er dit bibliotek med i samarbejdet omkring Sprogsporet, vil du også her finde de aktuelle tilbud, som er i netop dit lokalområde.

For institutioner

Spørg på jeres lokale bibliotek, om de er med i Bibliotekernes Sprogspor.

For biblioteker

Ønsker I at deltage som bibliotek, bedes I rette henvendelse til jeres centralbibliotek. Læs mere om, hvad I opnår som partnerskabskommune i Sprogsporet, ved at se folderen Introduktion til Bibliotekernes Sprogspor for biblioteker.