Ved at bruge sprogsporet.dk accepterer du vores behandling af personoplysninger og cookies. OK

Forside »

Om Sprogsporet

Bibliotekernes Sprogspor

Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder. Målgruppen for indsatsen er børn i alderen 0-7 år.

Bibliotekerne og dagtilbuddene står som vigtige institutioner i Danmark. Igennem samarbejdet med forældrene har de to institutioner en afgørende rolle i udvikling af børns sprog og kulturelle dannelse.

Bibliotekerne vil med Sprogsporet bruge vores kendskab til børnelitteratur, sprogstimulering, læselyst og digital dannelse til at understøtte sprogarbejdet nationalt.

Målet er at støtte arbejdet med sprog ved at levere færdigpakkede sprogstimuleringsforløb, viden og materialer til fagpersoner og familier i alle samfundslag.

Tilbuddene samles her på den fælles hjemmeside Sprogsporet.dk for både professionelle og forældre. Hermed samler og styrker vi en lang række tiltag.

Konkret tilbyder bibliotekerne dagtilbud og forældre sprogstimulerende aktivitetsforløb, nyheder, tips & tricks - både i analog og digital form. Se mere om de første koncepter her på siden.

Arbejdet med at understøtte sprogstimuleringen udføres både lokalt og nationalt med forskellige parter, som bibliotekerne inviterer med i samarbejdet.

Bibliotekernes Sprogspor drives i regi af de 6 centralbiblioteker i Danmark. Udviklingen af Sprogsporet er gjort mulig med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Sprogsporets Advisory Board

Der er brug for flere perspektiver på sprog og læsning, hvis bibliotekerne fortsat skal levere de helt rigtige tilbud til forældre og dagtilbud. Dialogen med andre faggrupper er nødvendig for at ramme behovet og sikre sammenhængen ind i børnenes senere skolegang. Derfor har vi valgt at invitere en bred palet af fagfolk ind i et rådgivende panel, som består af følgende repræsentanter fra områderne sprog, læsning, IT, uddannelse og kultur:

Torkil Østerbye, Lektor, Ph.d., ekspert i børns sprogtilegnelse, VIA Efter- og videreuddannelse, Campus Aarhus N

Rikke Rørbeck Drustrup, Vicebiblioteksleder, Holbæk Bibliotekerne

Nikolaj Bührmann, Pædagogisk konsulent, IT for 0-6 årsområdet, Furesø Kommune

Henriette Romme Lund, Faglig konsulent, cand.mag., Nationalt Videncenter for læsning

Ulla Flye Andersen, Direktør  /  Tale-sprogkonsulent, Sprog & Leg

Nikolaj Elf, Professor, Ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab, SDU

Et medlem sidder som udgangspunkt i boardet op til 2 år.

Sprogstart 1-3 år og Sprogstart 3-6 år

Den styrkede pædagogiske læreplan fremhæver, at legen har en ganske grundlæggende betydning for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læringsmiljøet i dagtilbuddene skal give mulighed for, at alle børn udvikler sprog, så de får erfaringer med at sprogliggøre tanker, behov og ideer, som de kan bruge i de fællesskaber, de indgår i - både hjemme og i dagtilbuddet. Det vil Bibliotekernes Sprogspor gerne understøtte med konceptet Sprogstart.

Sprogstart består af to seksugers forløb: Sprogstart 1-3 år og Sprogstart 3-6 år. Sprogstart 1-3 år er målrettet børn i dagpleje og vuggestue og Sprogstart 3-6 år henvender sig til børnehavebørn. Hvert forløb består af 6 sprogstartsposer, som er udviklet i tæt samarbejde mellem bibliotekarer og sprogpædagoger. Forløbene afvikles i dagtilbuddet af dagplejere og pædagoger. Der er en tæt kobling mellem bibliotek og dagtilbud, hvilket blandt andet betyder, at biblioteket besøger dagtilbuddet og omvendt.  

Sprogstartsposerne tager udgangspunkt i billedbøger, og gennem leg med sproget får børn og deres voksne i dagtilbuddet rig mulighed for bl.a. at tale om farver, følelser og tal. Sprogstartsposerne har nemlig hvert sit tema og sproglige fokus. Med et sæt sprogstartsposer følger både analoge og digitale læringsmaterialer.

I hver sprogstartspose er der en billedbog og konkrete materialer som fx legetøj, fotos mm. I sprogstartsposerne er der et bredt udvalg af sproglege, som opfordrer til snak, leg og bevægelse i nær sammenhæng med billedbogen. Der er også en trin-for-trinmanual, der grundigt beskriver hvordan og hvornår fx billedbogssnak og sproglege kan inddrages. Kort sagt giver Sprogstart vores børn mulighed for at høre, gøre, røre og se ord i mange forskellige sammenhænge.

Her på Sprogsporet.dk kan forældre blive inspireret til at læse og lege videre med barnet.

Om forskningsprojektet Sprogstart

Sprogstart 1-3 år og Sprogstart 3-6 år er en videreudvikling af de materialer, der er udarbejdet i forbindelse med forskningsprojektet Projekt Sprogstart. Projekt Sprogstart er et toårigt forskningsprojekt, der sætter fokus på bibliotekets indsats ift. børnehavebørns sproglige udvikling. Bag projektet står Aalborg Bibliotekerne i tæt samarbejde med Brønderslev Bibliotek og Daginstitutionen Bornholmsgade samt testbiblioteker og daginstitutioner i Nordjylland. Flere end 1000 børn deltager i projektet, og alle deltagende børn sprogscreenes i alt 7 gange. Forsker Dorthe Bleses fra Trygfondens Børneforskningscenter følger projektet og er klar med forskningsresultaterne i løbet af foråret 2019. Forskningsprojektet har modtaget støtte af Slots- og kulturstyrelsen.

Vil du vide mere om Sprogstart 1-3 år og Sprogstart 3-6 år? Send en mail til Gritt Bang Elmeskov og Camilla Kvist Jepsen, Aalborg Bibliotekerne: sprogstart@aalborg.dk

Sprogfitness for de 5-7 årige

Film fra Aalborg Bibliotekernes videoredaktion: Sprogfitness 2018

Skolegrupperne i daginstitutionerne samt 0. klasserne inviteres til en årlig Sprogfitness-event med folkebiblioteket som bindeled mellem skoler og daginstitutioner. Formålet er i samarbejde med relevante fagligheder at igangsætte taktile og kinæstetiske læreprocesser for at skabe interesse og glæde ved sprog og læsning.

Projektet er udsprunget af projektet "Sprogfitness" fra 2013 støttet af Kulturstyrelsen. I projektet har pædagoger fra Børnehaven Fyrtårnet og Herningvej Skole samt bibliotekarer fra Aalborg Bibliotekerne samarbejdet om design og afvikling af en sprogfitnessdag i Aalborg Kommune.

Fra 2017 blev Sprogfitness til en national begivenhed med 70 involverede biblioteker.

Alle lege kan downloades og bruges hjemme efterfølgende.

Se mere her.

Sprogfitness er et af de koncepter, som bliver videreudviklet og integreret i Bibliotekernes Sprogspor efter 2018. Vil du vide mere om Sprogfitness? Send en mail til Dorthe Svendsen, Aalborg Bibliotekerne: dorthe.svendsen@aalborg.dk

Tilmelding til Bibliotekernes Sprogspor

Som enkeltperson tilmelder du dig ved at vælge ’login’ på forsiden og oprette en personlig profil. Herefter vil du modtage et nyhedsbrev fra Sprogsporet tilpasset dig. Du kan til enhver tid ændre kriterierne i din profil.

Ved at oprette dig som abonnent vil du desuden kunne tilgå din egen side, som samler det indhold, der er mest relevant for dig – hvad enten du abonnerer som forælder eller fagperson.

Er dit bibliotek med i samarbejdet omkring Sprogsporet, vil du også her finde de aktuelle tilbud, som er i netop dit lokalområde.

For institutioner

Spørg på jeres lokale bibliotek, om de er med i Bibliotekernes Sprogspor.

For biblioteker

Ønsker I at deltage som bibliotek, bedes I rette henvendelse til jeres centralbibliotek.