Gå til hovedindhold Bibliotekernes Sprogspor

Sprogsporet flytter

I løbet af oktober 2023 flytter sprogsporet, og bliver en del af læsesporet.dk.
Vi bliver således en del af en større sprog- og læseindsats, ikke kun for børn i alderen 0-6 år, men også for børn i skolealderen og voksne. Er du tilmeldt sprogsporets nyhedsbrev, vil det fra oktober have læsesporet.dk som afsender, men stadig have masser af relevant indhold for dig. Vi glæder os til at se dig på læsesporet.dk!

Forside »

Om os

Dansk Engelsk

Bibliotekernes Sprogspor

Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som understøtter sproglig udvikling og tidlig læseforståelse. Indsatsen er en del af centralbibliotekernes temaspor Glæden ved sprog, litteratur og læsning

Målgruppen for Sprogsporet er børn i alderen 0-6 år.

Koncepter og indhold henvender sig til alle de voksne, som er omkring barnet. Private og professionelle. Dermed understøttes et praksisfælleskab, som skaber sammenhæng og værdi for barnet.

Bibliotekerne og dagtilbuddene står begge som vigtige medspillere i Danmark på småbørnsområdet. Igennem samarbejdet med forældrene har de to institutioner en afgørende rolle i udviklingen af børns sprog og kulturelle dannelse. Et afsæt som vil præge barnets trivsel, læsning og læring også i det videre skoleforløb. Derfor er det vigtigt, at alle barnets voksne arbejder sammen. 

Bibliotekerne vil med Sprogsporet bruge vores kendskab til børnelitteratur, sprogstimulering, læselyst og digital dannelse til at understøtte sprogarbejdet nationalt i både fritid og dagtilbud.

Målet er at støtte arbejdet med sprog ved at levere færdigpakkede sprogstimuleringsforløb, viden og materialer til fagpersoner og familier i alle samfundslag.

Sprogsporet står på 3 grundpiller:

  • Kommunikation
  • Koncepter
  • Kompetenceudvikling

Tilbuddene samles her på den fælles hjemmeside sprogsporet.dk for både professionelle og forældre. Hermed samler og styrker vi en lang række tiltag.

Konkret tilbyder bibliotekerne fagfolk og forældre sprogunderstøttende aktivitetsforløb, nyheder, tips & tricks - både i analog og digital form. Se mere om de første koncepter nedenfor.

Ikke alle biblioteker udbyder de samme tilbud, men der vil altid være materialer til koncepterne, som kan bruges selvstændigt og dermed uafhængigt af udbuddet på ens lokale bibliotek. Al adgang på siden er gratis, mens biblioteker har mulighed for at købe tilknyttede fysiske materialer.

Arbejdet med at understøtte børns sproglige udvikling udføres både lokalt og nationalt med forskellige parter, som bibliotekerne inviterer med i samarbejdet.

Bibliotekernes Sprogspor drives i regi af de 6 centralbiblioteker i Danmark. Udviklingen af Sprogsporet er gjort mulig med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Koncepter under Sprogsporet

Sprogstart 1-3 år og Sprogstart 3-6 år

Sprogstart er 6-ugers forløb til børn og voksne i dagtilbuddene. Med afsæt i gode billedbøger læser og leger børn og voksne med analoge og digitale læringsmaterialer. Forældre kan logge ind på sprogsporet.dk og finde forslag til at fortsætte leg og læsning hjemme. Se mere om Sprogstart her.

Sammen om Skolestart for de 5-6 årige

Sammen om Skolestart er bibliotekernes indsats til at understøtte skolestarten og skabe sammenhæng for både børn og forældre i samarbejde med de fagprofessionelle - med litteraturen som et overgangsobjekt. Se mere om Sammen om Skolestart her.

Sprogfitness for de 5-7 årige

Sprogfitness er en årlig event for skolegrupper i daginstitutionerne og 0. klasser. Formålet er at igangsætte taktile og kinæstetiske læreprocesser for at skabe interesse og glæde ved sprog og læsning. Sprogfitnesslegene er frit tilgængelige og kan bruges hvor som helst og når som helst. Se mere om Sprogfitness her.

Bibliotekernes Læsespor

Bibliotekernes Læsespor er ligeledes en indsats under temasporet Glæden ved sprog, litteratur og læsning

Læsesporet.dk er en ny portal, der samler, kvalificerer og udbreder bibliotekernes læseindsatser til indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Læsesporet henvender sig til de voksne omkring børn og unge i alderen 6-16 år.

læsesporet.dk finder biblioteksansatte, fagprofessionelle og forældre således kvalificerede læsekoncepter, inspiration, viden og ideer til at skabe og formidle læselyst i biblioteksrummet, i skolen eller hjemme i stuerne. I øjeblikket ligger der 5 skalerbare læsekoncepter, men der vil løbende komme flere koncepter og mere inspiration ind på sitet.

Advisory Boardet

Der er brug for flere perspektiver på sprog og læsning, hvis bibliotekerne fortsat skal levere de helt rigtige tilbud til forældre og dagtilbud. Dialogen med andre faggrupper er nødvendig for at ramme behovet og sikre sammenhængen ind i børnenes senere skolegang. Derfor har vi valgt at invitere en bred palet af fagfolk ind i et rådgivende panel, som består af følgende repræsentanter fra områderne sprog, læsning, IT, uddannelse og kultur:

Torkil Østerbye, lektor, Ph.d., ekspert i børns sprogtilegnelse, VIA UC, Campus Aarhus N

Katja Vilien, lektor, cand.mag., faglig formidler, Nationalt Videncenter for Læsning (NVL)

Sarah Mygind, adjunkt, Ph.d., Aarhus Universitet (AU)

Thomas Enemark Lundtofte, lektor, Ph.d., studieleder for master i børne- og ungdomskultur, Syddansk Universitet (SDU)

Mariane Siem, cand.phil. i dramaturgi, logopæd, Roy Hart Theatre Voice Teacher

Tine Kjer Jepsen, leder, Vesterbro Bibliotek og Kulturhus og Sydhavnens Bibliotek

Tidligere medlemmer af boardet:

Stine Reinholdt, Ph.d., forskningsmedarbejder, University College Lillebælt (UCL)

Helle Hovgaard Jørgensen, lektor, Ph.d., University College Lillebælt (UCL)

Jannik Mulvad, teamleder, Familier og børn, Aarhus Bibliotekerne

Lene Storgaard Brok, videncenterleder, Nationalt Videncenter for Læsning (2020)

Rikke Rørbeck Drustrup, vicebiblioteksleder, Holbæk Bibliotekerne (2019-20)

Nikolaj Bührmann, pædagogisk konsulent, IT for 0-6 årsområdet, Furesø Kommune (2019-20)

Ulla Flye Andersen, direktør, tale-sprogkonsulent, Sprog & Leg (2019-20)

Nikolaj Elf, professor, Ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab, Syddansk Universitet (SDU) (2019)

Henriette Romme Lund, faglig konsulent, cand.mag., Nationalt Videncenter for læsning (2019)

 

Tilmelding til Bibliotekernes Sprogspor

Som enkeltperson tilmelder du dig ved at klikke 'Tilmeld nyhedsbrev'  på forsiden. Herefter vil du hver måned modtage nyheder og tips fra os. 

Nyhedsbrevene skrives af bibliotekerne på skift. I nogle tilfælde med bidrag fra samarbejdspartnere som talehørelærere med flere.

Alt indhold er opdelt i kategorier, så du let kan klikke dig frem til det, som er mest relevant for dig nu og her – hvad enten du er forælder eller fagperson. Er dit bibliotek med i samarbejdet omkring Sprogsporet, vil du også kunne finde tilbud i netop dit lokalområde.

For institutioner

Spørg på jeres lokale bibliotek, om de er med i Bibliotekernes Sprogspor.

For biblioteker

Ønsker I at deltage som bibliotek, bedes I rette henvendelse til jeres centralbibliotek. Læs mere om, hvad I opnår som partnerskabskommune i Sprogsporet ved at se folderen Introduktion til Bibliotekernes Sprogspor for biblioteker.

Besøg læsesporet.dk

Ugens ord er Løbe

Nu
Lad som om I er dyr, der løber. Det kunne være en løve, en struds eller en langsom skildpadde.

Senere
Lav små konkurrencer med forskellige former for løb. Hvem kommer først? Hvor hurtigt løber I?

Sæt ord på det, dit barn viser dig
Voksen: ”Nøj, du løber hurtigt. Du er helt forpustet, når du løber så stærkt.”