Gå til hovedindhold Bibliotekernes Sprogspor

Sprogsporet flytter

I løbet af oktober 2023 flytter sprogsporet, og bliver en del af læsesporet.dk.
Vi bliver således en del af en større sprog- og læseindsats, ikke kun for børn i alderen 0-6 år, men også for børn i skolealderen og voksne. Er du tilmeldt sprogsporets nyhedsbrev, vil det fra oktober have læsesporet.dk som afsender, men stadig have masser af relevant indhold for dig. Vi glæder os til at se dig på læsesporet.dk!

Forside »

Barnets sproglige udvikling

Børn lærer sproget af deres forældre...

"I er som forældre centrale rollemodeller for jeres barn, fordi I er de personer, jeres barn har de tætteste følelsesmæssige relationer tiI. I er samtidig de personer, der er sammen med jeres barn flest timer i døgnet, og I har derfor mulighed for at tale med jeres barn i mange forskellige situationer hver eneste dag.

Børn lærer sig det sprog, de hører voksne anvende, både ordforråd og vendinger, der kendetegner den enkelte families sprog. De lærer sig også den måde, voksne anvender sproget på, når de taler sammen, og når de fx taler om noget, de har oplevet."

Kilde: Sprogpakken

Sprogpakken er udarbejdet af Socialstyrelsen i forbindelse med et efteruddannelsesforløb i 2011-2012. De mange gode film og skriftlige materialer ligger nu på Emu.dk. Her kan både forældre og professionelle finde inspiration til fx sproglege, dialogisk læsning og hverdagssamtaler med børn.

TrygFondens Børneforskningscenter har ligeledes valgt at give fri adgang til materialer, der er brugt til arbejdet med basisindsatsen i projektet Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen. Disse er primært til den professionelle omkring barnet. Projektet er siden fulgt op med indsatsen Vi lærer sammen

Firmaet Sprog og Leg giver adgang til en tekst om turtagning i samtaler. Se den printvenlige turtagning styrker sprog.

Understøttende sprogstrategier

  1. Følg barnets interesse.
  2. Brug åbnende spørgsmål.
  3. Vent på barnets svar.
  4. Fortolk og udvid, hvad barnet siger.
  5. Hjælp barnet med at sætte ord på.
  6. Forklar ord, barnet ikke kender i forvejen.
  7. Relatér til noget, barnet kender.
  8. Udnyt de sproglige kompetencer, barnet har i forvejen.
  9. Ret ikke barnets fejl direkte.
  10. Leg med sproget, når det er muligt.

Hent Sprogpakkens plakat med understøttende sprogstrategier her. Du kan også se Viborg Bibliotekernes lille film om tre af strategierne.

En god start – gode råd til barnets første tusind dage

På hjemmesiden engodstart.dk kan du som gravid eller forælder til småbørn få inspiration og faglig kvalificeret viden i form af artikler, videoer og podcasts. Du kan desuden finde tilbud om at deltage i aktiviteter med andre familier i dit lokalområde og få professionel rådgivning i Mødrehjælpens rådgivning, ’Holdepunkt’.

Alle gravide og småbørnsforældre kan oprette en profil på sitet og via denne modtage viden målrettet dem selv og barnets alder.

Engodstart.dk er en del af det femårige partnerskab 1000 Dage mellem Egmont Fonden og Mødrehjælpen.

Vidensunivers for dagtilbud

Sprog og literacy i dagtilbud er et vidensunivers fra Nationalt Videncenter for Læsning. Der er mange måder, man kan arbejde med sprog og literacy på, når det gælder de yngste børn (0-6 år). I dette vidensunivers finder du inspiration til at inddrage børnelitteratur, skabe inviterende samtaler og undersøge din institutions literacymiljø. Vidensuniverset består af både læsestof, podcasts og film.

Barnets sprogudvikling

Film

Fredensborg Kommune har lavet denne lille film om barnets sproglige udvikling, og hvordan man som forældre støtter barnets sprogudvikling.

Bøger

Disse små folde-bøger indbyder til at udforske vokalerne, inspirerer til små lege og giver et hurtigt overblik over trin i det helt lille barns sprogudvikling. Se flere bøger nederst på siden.

Hit med sproget Hit med Anton

Plakat

Hvad skal barnet kunne på de forskellige alderstrin?
Se de forskellige trin i denne oversigt fra Audiologopædisk Forening (ALF):

Om at udvikle sprog

Klik på billedet og find en version til print.

App

I app’en ’Lille menneske’ finder I forslag til aktiviteter, legetøj og bøger til barnets forskellige udviklingstrin i alderen 0-3 år. Under hver aldersfane ligger områder som sprog og rytme, bevægelege, samspil og motorik m.m. Der er mulighed for at oprette sit eget barn i app’en og få besked, når barnet kommer ind i et nyt udviklingstrin. Forældrene kan også føre logbog og tilføje milepæle i barnets udvikling. App’ens største styrke er dog de fine små videoklip. Se mere om app’en Lille menneske 0-3 år her.

App’en koster 25 kr. Men forlaget Skalmeje, som står bag app’en, udgiver også hæfterne ’Lille menneske – stor udvikling’, der kan lånes gratis på biblioteket.

Lille menneske - stor udvikling Lille menneske - 3-6 år

Det er de to sundhedsplejersker Hanne Kronborg og Meta Jørgensen, der står bag forlaget. Begge har mange års erfaring med at rådgive om børns udvikling og trivsel.

Flersproget Sprogudvikling

Få overblik over faser og understøttelse af børns tilegnelse af et nyt sprog. Plakaten er udarbejdet af TrygFondens Børneforskningscenter for Undervisningsministeriet. Plakaten er et af flere elementer i Viden Om sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever.

Fem faser i tilegnelsen af et nyt sprog

Hent plakaten her.

Lån på biblioteket

Biblioteket har en række gode bøger som overskueligt guider jer gennem barnets sproglige udvikling og beskriver milepælene undervejs. Se et udvalg nedenfor og hent også inspiration i boglisten Kommunikation og sprog.

Se også BørnehaveReolens tema 'Sprog og bogstaver', hvor du kan finde ebøger om emnet.

For forældre:

Styrk dit barns sprog 0-3 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 6-9 år Sprogvinduet

Dit barns sprog Lille menneske - stor udvikling Lille menneske - 3-6 år

For fagpersoner:

Sprogstimulering Små børns sprog og læsning Barnets sprogtilegnelse og pædagogisk praksis Børns sprogtilegnelse At udvikle et sprog

Skab rum for sproglig udvikling:

I begyndelsen er sproget Fysiske sprogmiljøer Stærkt sprogarbejde Sprog og literacy i dagtilbuddene

Bøger til træning af udtale og mundmotorik:

Hvad siger sneugleungen Ulla? Den ssssultne sssslange Løvejagten Den bredmundede frø Tea Tunge fra Tuse

Besøg læsesporet.dk

Ugens ord er Løbe

Nu
Lad som om I er dyr, der løber. Det kunne være en løve, en struds eller en langsom skildpadde.

Senere
Lav små konkurrencer med forskellige former for løb. Hvem kommer først? Hvor hurtigt løber I?

Sæt ord på det, dit barn viser dig
Voksen: ”Nøj, du løber hurtigt. Du er helt forpustet, når du løber så stærkt.”