Gå til hovedindhold Bibliotekernes Sprogspor

Forside »

Krop og bevægelse

På siden her finder du ideer til lege og aktiviteter med hele kroppen.

Barnets sproglige udvikling går nemlig hånd i hånd med barnets øvrige udvikling på såvel det følelsesmæssige som det motoriske område.

”Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden samt følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen.” Kilde: Den styrkede pædagogiske Læreplan

Sprog og bevægelse hænger altså sammen. Børn bliver ikke gode til sprog bare ved at bevæge sig. Men bevægelse kan styrke hjernens aktivitet og give gode forudsætninger for sprogudvikling. Samtidig kan det styrke indlæringen at inddrage barnets sanser i udforskningen af sprog og skrift. Lad bogstaveligt talt børnene smage på ord og bogstaver!

Vil du vide mere, kan du læse artiklen her med Kjeld Fredens og Teresa Schilhab: Børn udvikler sig med kroppen forrest (EVA, 2019)

Krop og relationer

Sproglig og kropslig leg med rim og rytmer giver børn mulighed for at sanse sproget og få en kropslig fornemmelse for sprog.

Samtidig kan det medvirke til at underbygge relationen mellem forældre og barn – kropssproget er jo i høj grad det lille barns kommunikationsmiddel. Dermed er leg med kroppen også jeres øvebane for samtale. Det lille barn skal lære, at man skifter mellem at tale og lytte, når man taler sammen. Det kalder vi også turtagning. Derfor skal du give barnet tid til at svare dig, når I leger - også selvom "svaret" er bevægelser og blikke.

”I bevægelsesfællesskaber udvikler barnet mestring af kropslige/sanselige indtryk og udtryk og styrker sin evne til at aflæse og forstå andre børns og voksnes gestik, mimik, og kropslige udtryk.”

Sådan hedder det i videre i Læreplanen.

I praksis handler det om at tolke og italesætte barnets eget udtryk.  ”Åh, hvor du gaber, du er da vist blev træt”. Det er udviklende for barnet, når du forstørrer følelserne og spejler barnets mimik. For eksempel spærre øjnene op og sige ”Hov! Hvad var det for en lyd?”.

Når barnet verbalt, motorisk og følelsesmæssigt lærer at give udtryk for egne følelser og behov og kunne aflæse andres signaler, vil barnet også føle sig mere tryg, forstået og set i andre fællesskaber.

Det er altså vigtige områder for barnet at beherske for at kunne begå sig i livets mange sociale fællesskaber.

Leg med kroppen

Fagtesange

Der er masser af legemuligheder i klassikere som ’Ro, ro, ro din båd’, ’Borte-borte tit-tit’, ’Ride Ranke’ og  ’Pandeben – godt det gror!'.  Det vil hurtigt få baby til at spjætte af forventning, når du begynder med Pandeben, øjesten, næsetip, mundelip, hageflip og kilde, kilde, kilde…

Dig og mig og vi to -

Men der er også mange nyere sange, som er sjove at synge med små børn. Mange af dem kan du finde videoer til på Youtube. Se for eksempel sangen ’Her er højre, her er venstre’.  

Allermest vil baby selvfølgelig elske, at du synger den, mens du med hænderne på baby viser, hvilke deler du synger om – og ”prutter” baby på maven til sidst.

Længere nede på siden finder du et udvalg af bøger med fagtesange.

Til de lidt større børn kan du bruge sange som ’Lille Peter Edderkop’, ’Mon du bemærket har’ og ’Hjulene på Bussen’. Disse findes også som fagtesange på Youtube, hvor I kan hente inspiration.

Men husk: sproget opstår mellem dig og dit barn, så lær gerne sange og fagter online – men lad barnet høre DIN stemme og reagere på det, som DU gør. Dit barn vil elske det!

Min egen sangbog

Find inspiration til mere sang og musik her.

Videoer til inspiration

I app’en ’Lille menneske’ findes mange fine små videoer med forslag til bevægelege til de forskellige udviklingstrin i alderen 0-3 år. Forlaget Skalmeje, som står bag app’en, udgiver også hæfterne ’Lille menneske – stor udvikling’, som kan lånes på biblioteket. Se mere om app’en her.

Lille menneske - stor udvikling Lille menneske - 3-6 år

Aktivitetskort

På emu.dk finder du inspiration til læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse. Blandt andet finder du her gratis aktivitetskort til babyaktiviteter udarbejdet af Kolding Kommune og FOA.

Kroppen på Toppen

Hjemmesiden Kroppen på Toppen er en samling af bevægelseslege inddelt i kategorier. Se blandt andet 'Sprog og Sang'. Hjemmesiden er for både dagtilbud og familier. Det er fysioterapeuter ved Aalborg Kommune, der står bag siden.

Leg med sprogets rytme og lyd

Hvis I leger struktureret med lyd, vil barnet efterhånden kunne skelne stavelser og rimord. Og med tiden også selv finde nye rimord. At kunne bryde sproget op i mindre dele på denne måde er vigtige skridt på vej mod læsning og skrivning.

Bogen her er mest til brug i dagtilbud:

Leg med sproglyde

Hjemme kan man blandt andet bruge den skønne billedbog ’Buller – rim og remser’ med masser af inspiration til fagter og små hoppe- og kildelege, som man kan lege med det lille barn.

Buller - rim og remser

Alle kan finde mere inspiration til leg med rim og remser her.

Bevæg jer med Lotte Salling

lottesalling.dk er der også mange materialer om sprog og bevægelse - og mange af dem lige til at afspille eller printe ud gratis. Se for eksempel Spring sproget frem som kan bruges i både vuggestue og børnehave. 

Se også remsoghop.dk med masser af gratis bevægesange og -lege for de største.

Alfabet-atlet Tal-atlet

Med Lotte Sallings bog 'ALFABET-ATLET' (2018) kan børnene lære alfabetet at kende med kroppen og lege bogstaverne ind med rim og motorik, både sammen og hver for sig. Der er et vers til både store og små bogstaver i hele alfabetet. Vi har her fået lov at bringe de fine kropsbogstaver, tegnet af Dina Gellert. Lige til at printe og bruge som billedkort - for eksempel i en skumterning med billedlommer. Klik på billedet for at hente hele alfabetet.

Alfabethaltet

Lotte Salling har også udgivet bogen 'TAL-ATLET' (2019) med forslag til øvelser, hvor man former tal og geometriske figurer med kroppen.

Sprogfitness

Sprogfitness er en årlig event for skolegrupper i daginstitutionerne og 0. klasser. Formålet er at igangsætte taktile og kinæstetiske læreprocesser for at skabe interesse og glæde ved sprog og læsning. Sprogfitnesslegene er frit tilgængelige og kan bruges hvor som helst og når som helst. Se mere om sprogfitness her.

Se også artiklen om et forskningsprojekt mellem Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og Nationalt Videncenter for Læsning: Bevægelse kan booste børns kendskab til bogstavlyde (2022).

Ud i naturen

Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening har i samarbejde med Grønne Spirer og med støtte fra Nordea-fonden udgivet hæftet Bevægelse i naturen : Inspirationshæfte om børn, bevægelse, natur og udeliv.

Få meget mere inspiration på boglisten Natur, udeliv og science, hvor du både finder bøger og hjemmesider.

Andre aktiviteter med børn

Se flere forslag fra Sprogsporet til aktiviteter med børn her.

Motorik og Sprog

motorikogsprog.dk kan den professionelle finder masser af inspiration til, hvordan man kan arbejde med de 0-2-åriges motoriske og sproglige udvikling i en sammenhæng. Her findes værktøjer og viden om sammenhængen mellem motorik og sprog og konkrete øvelser og lege, du kan bruge i hverdagen. 

Lån på biblioteket

Nedenfor finder du bøger om krop og bevægelse. Der er mere inspiration i boglisten Krop, sanser og bevægelse.

Se også BørnehaveReolens tema 'Krop, sanser og bevægelse', hvor du kan finde ebøger om emnet.

Kroppen

Baby træner Vi går til babyrytmik Lille hånd Lille fod Lille mave

Peter puslespil Se på mig - se på dig! Min krop Buller og hans fine krop Lille næse

Min bog om kroppen Kroppen Min helt egen supernavle Alt om din krop

Rim, fagter og bevægelse

Buller - rim og remser Klappe kage Hjulene på bussen - og andre fagtesange Fagtesange for de yngste Kroppen - rim og mirakler

Fagbøger for den voksne

Hoved og hale Flere snakkepakker 365 lege til børn Den høje legebog Slangeløb og andre bevægelses- og sproglege

Spring ud i naturen Læring med kroppen forrest Sproglege Leg med sproglyde Dans en bog

Barnehagens fysiske inne- og utemiljø Vildt og farligt Mennesket i hjernen Leg så hjernerne banker De følsomme relationer

Kom godt i gang - med dans, musik og sang

Lyt til løven Bevæg mig Din krop

Alfabet-atlet Tal-atlet Klappe, klappe kage

Besøg læsesporet.dk

Ugens ord er Let

Nu
Prøv at løfte forskellige ting. Det kan være tasker, stole og papir. Er tingene lette eller tunge?

Senere
Leg med lette ting såsom balloner og sæbebobler. Pust vatkugler hen over bordet eller fjer op i luften.

Tal med dit barn, selvom barnet endnu ikke selv kan tale
Det er ved at lytte til andre, der bruger sproget, at dit barn lærer både ord og grammatik.