Gå til hovedindhold Bibliotekernes Sprogspor

Forside »

Digitale lege- & læreredskaber

Digitale lege- og læreredskaber dukker efterhånden op i mange afskygninger og i mange prislejer. Nogle biblioteker låner redskaber ud, ligesom mange dagtilbud har et sortiment.

Med til Sprogsporets Sprogstartsposer hører også et sæt legeredskaber - både digitale og analoge. Vejledningerne i Sprogstartsposerne giver mange forslag til at inddrage legeredskaberne i sprogstimuleringen. Nogle af forslagene ses nedenfor.

Logopæd Mariane Siem viser her i to små film nogle andre eksempler. Der findes mange flere redskaber end dem, som vises her. Lad jer inspirere til at lege med lyd og stemmer - kun fantasien sætter grænser.

Dagplejebørn i leg med Talende Æsker (Rainbow Talking Boxes):

Børnehavebørn i leg med Optageklemmer (Recordable Pegs):

Story Sequencer

Story Sequencer består af en plade med 6 felter, hvor der kan indsættes billeder. Der er separat optagefunktion af 10 sekunders varighed til hvert billedfelt.

Optag lyd ved at holde det enkelte billede inde, mens du taler. Bagefter afspilles lyden ved at trykke på billedet igen. Batterierne udskiftes ved at afmontere dækslet på bagsiden med en mønt eller lign.

Se instruktionsvideo her.

Vi har udviklet nogle ideer til jer, som kan justeres efter barnets ordforråd. Det er ikke afgørende, om I gør det ”rigtigt”. Derimod er det altid vigtigt at inddrage barnet og reagere på dets initiativ, når I leger.

Sørg for altid at give barnet tid til at bruge ordene selv - uden at presse det.

Det er i samspillet mellem jer, at legen og sproget opstår. Brug fantasien og de muligheder I har omkring jer.

1-3 år

3-6 år

Print billeder af fx familie-medlemmer. Indtal navnene: ”Mor”, ”Far”, ”Mormor” etc.. og lad barnet trykke på billedet for at høre lyden.

Kan udvides ved at lade billederne ligge på et bord og lade barnet udpege, hvilket billede der hører til hvilket navn.

Hjælp barnet med at tage fotografier fra jeres hverdag og print dem ud. Måske kan barnet bygge en lille ”historie” med LEGO eller andet legetøj, som I kan fotografere og sætte ord på sammen. Lad barnet skabe sine egne små fortællinger ved at indsætte billeder og lyd.

Print billeder ud af ting og steder fra barnets dagligdag. Indtal ordene: ”Sut”, ”Bamse”, ”Vuggestue” etc.. og lad barnet trykke på billedet for at høre ordet. Kan udvides ved at lade billederne ligge på et bord og lade barnet udpege, hvilket billede der hører til hvilket ord.

Hjælp barnet med at lave små tegninger, der kan sættes ind i rammerne. Tal sammen om motiverne og støt barnet i at sætte ord på.

Lad barnet skabe sine egne små fortællinger ved at indsætte billeder og lyd.

VIGTIGT: Legeredskaberne er kun til brug under voksenopsyn. Mindre børn må ikke være alene med legeredskaberne, da disse kan indeholde batterier og andre små dele, som kan udgøre en kvælningsfare.

WARNING: This is not a toy. For use under adult supervision only. Choking hazard.

Talende æsker

Talende æsker består af tre æsker i forskellige farver med indbygget lyd.

Optag op til 10 sekunders lyd via den indbyggede mikrofon ved at holde optage-knappen inde på æskens forside. Lyden afspilles, når æsken åbnes.

Se instruktionsvideo her.

Vi har udviklet nogle ideer til jer, som kan justeres efter barnets ordforråd. Det er ikke afgørende, om I gør det ”rigtigt”. Derimod er det altid vigtigt at inddrage barnet og reagere på dets initiativ, når I leger.

Sørg for altid at give barnet tid til at bruge ordene selv - uden at presse det. Måske er barnet ikke interesseret i opgaverne, men de fleste små børn nyder at putte ting i æsker. Så sæt i stedet ord på de ting, barnet selv vælger – ”Nøøøj, en sort kat – tror du, at katten leder efter en mus?”

Det er i samspillet mellem jer, at legen og sproget opstår. Brug fantasien og de ting, som I har omkring jer

1-2 år

2-3 år

Kom forskellige stykker legetøj i æskerne og indtal ord, der passer til. Når barnet har forstået sammenhængen, kan det selv putte tingene i de rette æsker.

Lad barnet gætte, hvad der er i æsken, ved at indtale en beskrivelse. Eller lad barnet beskrive, hvad det selv har gemt i æsken.

Optag et vers fra en børnesang og læg en ting i æsken, som passer til. Fx ”Jens Petersens ko” eller  ”Prrr, si’r den gamle hest”.

(Se bl.a. YouTube-kanalen Børnesange og fagter – Sange for børn og forældre for ideer).

Indtal en farve og/eller et tal, og lad barnet lægge fx LEGO-klodser i æsken, så det passer med farve/antal.

Lad også barnet give dig små opgaver.

Lad barnet vælge ting til æskerne. Putter barnet fx en bamse, en sut og en klud i æskerne, så hjælp barnet med at digte en lille historie om den lille, trætte bamse, som puttes med sin sut.

Indtal et ord, og lad barnet putte noget i æsken, som rimer. Fx Flot og noget blåt. Is og en gris. Hat og en kat, Smil og en bil etc.

VIGTIGT: Legeredskaberne er kun til brug under voksenopsyn. Mindre børn må ikke være alene med legeredskaberne, da disse kan indeholde batterier og andre små dele, som kan udgøre en kvælningsfare.

WARNING: This is not a toy. For use under adult supervision only. Choking hazard.

Optageklemmer

Optageklemmer består af klemmer i forskellige farver til at optage og afspille beskeder på. Kan for eksempel bruges til beskrivelser, instrukser, ledetråde og lign.

Flyt kontakten til "Optag" og tryk på knappen. En lille diode gør det nemt at se, hvornår der optages, og du kan indtale op til 10 sekunders beskeder. For at afspille din besked, trykker du blot "Play".

Se instruktionsvideo her.

Vi har udviklet nogle ideer til jer, som kan justeres efter barnets ordforråd. Det er ikke afgørende, om I gør det ”rigtigt”. Derimod er det altid vigtigt at inddrage barnet og reagere på dets initiativ, når I leger.

Sørg for altid at give barnet tid til at bruge ordene selv - uden at presse det. Når du har vist barnet legen et par gange, kan du lade barnet give dig opgaver, som skal løses.

Det er i samspillet mellem jer, at legen og sproget opstår. Brug fantasien og de ting, som I har omkring jer.

1-3 år

3-6 år

Indtal ordene på barnets yndlingsting og sæt klemmerne på genstandene. Lad barnet lytte. Leg med sproget ved at bytte rundt på klemmerne. Kan barnet sætte dem rigtigt på igen?

Lad barnet indtale fortællinger til en tegning eller lignende det har lavet selv. Montér klemmen ved siden af genstanden, så man kan få barnets fortælling, når man ser genstanden.

Lav en lille skattejagt. Indtal fx ”kig i køkkenet”. Her findes næste klemme, som fx rummer beskeden ”Kig i gangen”. Måske ender skattejagten i barnets støvler, og I kan gå en lille tur.

Rimord. Indtal fx ordet ”luffe” og lad barnet gætte, at klemmen så kan sættes på en skuffe. (ord/bord, ost/kost). Er det for svært, så sæt selv klemmerne på og lad barnet lytte. Leg med lydene sammen og find på flere.

Indtal små opgaver. Fx ”Hop som en frø”, ”Sno dig som en slange – SSSS” eller ”Hvor er sutten henne?” Hjælp barnet med at omsætte ord til handling. Finder barnet selv på en ny aktivitet, så sæt ord på denne og indtal den.

Syng en enkel og kendt børnesang, så der er et par sanglinier indtalt på hver klemme. Lad barnet lægge klemmerne i den rigtige rækkefølge.

VIGTIGT: Legeredskaberne er kun til brug under voksenopsyn. Mindre børn må ikke være alene med legeredskaberne, da disse kan indeholde batterier og andre små dele, som kan udgøre en kvælningsfare.

WARNING: This is not a toy. For use under adult supervision only. Choking hazard.

Digitale barnehagepraksiser Digitale børnefællesskaber Barnets digitale læringsrum

Besøg læsesporet.dk

Ugens ord er Eventyr

Nu
”Der var engang..” Fortæl for eksempel om en heks, en prinsesse eller en anden eventyrfigur.

Senere
Kan I klæde jer ud som nogle af figurerne fra eventyrene og sige deres replikker?

Gentagelse udvikler sproget
Læs eller fortæl gerne det samme eventyr igen og igen. Jo flere gange dit barn har hørt historien, desto mere kan I snakke sammen om handlingen.