Gå til hovedindhold Bibliotekernes Sprogspor

Forside »

Nyhedsbrev August 2021

Forældre 0-3 årForældre 3-6 årDagtilbud 0-3 årDagtilbud 3-6 årBibliotekerAndre faggrupper

Dit spæde barn

Mennesker udvikler sig i samvær med andre.

Det er igennem jeres evne til at aflæse og forstå barnets signaler, at jeres barn udvikler en sund kontakt til jer. Dermed bliver barnet også selv i stand til at mærke sine behov og reagere på en god måde. Det er egenskaber, der er vigtige for at få venner og opnå et godt forhold til andre børn og voksne. Være med i fællesskaber.

Du skal som forælder reagere med udtryk, der viser, at du forstår, hvad dit barn viser dig, både fysisk og følelsesmæssigt. Det kan være dit barn smiler, græder eller kigger væk. Reager på det i et omfang, der passer til barnets følelse.

Som forældre kan du hjælpe barnet ved at

  • svare barnet med øjenkontakt, interesse, iver, mimik og sprog,
  • spejle barnets følelser, mimik og gestik: ”nu kan jeg se, at du bliver lidt ked af det….”,
  • følge barnets initiativ – se, hvad barnet er optaget af og svar, når det kigger på dig,
  • støtte barnets trang til at udforske og være barnets trygge base.

Dit lidt større barn

Tilbage fra ferien

For de fleste børn er ferien ved at være slut. Hverdagen starter på ny, og dit barn skal sige goddag til kammeraterne igen og finder sin plads i hverdagen. Samtidig fylder corona-tiltag mindre mange steder, hvilket kan betyde større børneflokke og flere forskellige voksne.

Dyk ned i bøger om hverdagen

Du kan støtte dit barn ved at læse billedbøger, der handler om i livet i dagplejen eller vuggestuen. Det er nemlig rart og trygt at læse om noget, man kender og kan spejle sig i. Hvordan er det nu, man siger farvel, leger på legepladsen, spiser madpakke eller er på tur.

Hverdagen som afsæt til et større ordforråd

Når I taler og læser om hverdagen, øver I samtidig sproget og får sat ord på de ting og situationer, som barnet møder hver eneste dag. Det øger dit barns mulighed for at gøre sig forståelig og forstå sine omgivelser bedre.

Sæt jer et rart sted med en billedbog, kig på billederne, sæt ord på og tag jer god tid til at pege og snakke.

    

Du kan finde flere bøger om hverdagen og livet i dagtilbud på sprogsporet.dk

Gå til forsiden for at se indhold fra din egen kommune

Tidligere nyhedsbreve

Besøg læsesporet.dk

Ugens ord er Skrive

Nu
Opdag alle de steder, hvor der er ord og skrift; på vejskilte, på opslagstavlen og på tøj. Hvad står der?

Senere
Leg, at I er postbude, der skal aflevere breve. Skriv selv brevene. Lad dit barn ”legeskrive” navn og adresse.

Oplevelser med skrift før skolestart gør det lettere at lære at skrive
Involver dit barn i det, du skriver. Peg på ordene, og sig, hvad der står. Voksen: ”Se, her står der Jakob, og her står der Aarhus.”