Ved at bruge sprogsporet.dk accepterer du vores behandling af personoplysninger og cookies. OK
Gå til hovedindhold Bibliotekernes Sprogspor

Forside »

Sprogstart

Sprogstart 1-3 år og Sprogstart 3-6 år

Er du forælder, biblioteksansat eller arbejder du i et dagtilbud, kan du oprette en profil og gå på opdagelse i vores online sprogstartsmaterieler i dag.

Hvorfor Sprogstart?

Den styrkede pædagogiske læreplan fremhæver, at legen har en ganske grundlæggende betydning for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læringsmiljøet i dagtilbuddene skal give mulighed for, at alle børn udvikler sprog, så de får erfaringer med at sprogliggøre tanker, behov og ideer, som de kan bruge i de fællesskaber, de indgår i - både hjemme og i dagtilbuddet. Det vil Bibliotekernes Sprogspor gerne understøtte med konceptet Sprogstart.

To intensive forløb

Sprogstart består af to seksugers forløb: Sprogstart 1-3 år og Sprogstart 3-6 år. Sprogstart 1-3 år er målrettet børn i dagpleje og vuggestue og Sprogstart 3-6 år henvender sig til børnehavebørn. Hvert forløb består af 6 sprogstartsposer, som er udviklet i tæt samarbejde mellem bibliotekarer og sprogpædagoger. Forløbene afvikles i dagtilbuddet af dagplejere og pædagoger. Der er en tæt kobling mellem bibliotek og dagtilbud, hvilket blandt andet betyder, at biblioteket besøger dagtilbuddet og omvendt.

Sprogudvikling gennem leg

Sprogstartsposerne tager udgangspunkt i billedbøger, og gennem leg med sproget får børn og deres voksne i dagtilbuddet rig mulighed for bl.a. at tale om farver, følelser og tal. Sprogstartsposerne har nemlig hvert sit tema og sproglige fokus. Med et sæt sprogstartsposer følger både analoge og digitale læringsmaterialer.

I hver sprogstartspose er der en billedbog og konkrete materialer som fx legetøj, fotos mm. I sprogstartsposerne er der et bredt udvalg af sproglege, som opfordrer til snak, leg og bevægelse i nær sammenhæng med billedbogen. Der er også en trin-for-trinmanual, der grundigt beskriver hvordan og hvornår fx billedbogssnak og sproglege kan inddrages. Kort sagt giver Sprogstart vores børn mulighed for at høre, gøre, røre og se ord i mange forskellige sammenhænge.

Her på Sprogsporet.dk kan forældre blive inspireret til at læse og lege videre med barnet.

Samarbejdspartnere

Sprogstart nyder godt af masser af velvilje og hjælp fra en række forlag, som vi skylder en stor tak for tilladelse til rettigheder i forbindelse med udarbejdelsen af Sprogstartposerne 2019. Det gælder:

Derudover vil vi sige tak til Det Danske Filminstitut for støtte i form af vejledning og materiale.

Og endelig tak til Lotte Salling for at ville dele de remser og sange, som indgår i Sprogstart 2019.

Om forskningsprojektet Sprogstart

Sprogstart 1-3 år og Sprogstart 3-6 år er en videreudvikling af de materialer, der er udarbejdet i forbindelse med forskningsprojektet Projekt Sprogstart. Projekt Sprogstart var et toårigt forskningsprojekt, der satte fokus på bibliotekets indsats ift. børnehavebørns sproglige udvikling. Bag projektet stod Aalborg Bibliotekerne i tæt samarbejde med Brønderslev Bibliotek og Daginstitutionen Bornholmsgade samt testbiblioteker og daginstitutioner i Nordjylland. Flere end 1000 børn deltog i projektet, og alle deltagende børn blev sprogscreenet i alt 7 gange.

Forsker Dorthe Bleses fra Trygfondens Børneforskningscenter fulgte projektet og offentliggjorde forskningsresultaterne i forsommeren 2019. Forskningsprojektet har modtaget støtte af Slots- og kulturstyrelsen. Få et hurtigt overblik over projektet og de gode resultater i folderen via dette link her.

Vil du vide mere om Sprogstart 1-3 år og Sprogstart 3-6 år? Send en mail til Gritt Bang Elmeskov og Camilla Kvist Jepsen, Aalborg Bibliotekerne: sprogstart@aalborg.dk